Livssynsforeninger

 • Ahmadiyya-muslimsk studentforening
  Ahmadiyya-muslimsk Studentforeing (AMS) er en forening for ahmadimuslimske studenter ved lærestedene tilknyttet SIO.
 • Bibel Studie Gruppe
  Distribuere Bibelen, studere bibelen i fellesskap og å bekjentgjøre Guds evige hensikt
 • Emmaus psykologiforening
  Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Jesus Movement
  Jesus Movement er en bevegelse av studenter som elsker Jesus, og som ønsker at andre studenter skal få mulighet til å høre evangeliet og møte Jesus.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundet er et liberalt, radikalt, kristent fellesskap. Vi har sosiale og politiske aktiviteter hver andre fredag gjennom semesteret.
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) er en gruppe studenter som drømmer om å aktualisere vår visjon: "Vi vil gjøre Jesus kjent på alle studiesteder i Oslo, så han blir trodd, elsket og etterfulgt."
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:37