Livssynsforeninger

 • Emmaus psykologiforening
  Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Jesus Movement
  Jesus Movement er en bevegelse av studenter som elsker Jesus med en visjon om at andre studenter også skal få høre evangeliet.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundets formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant studerende ungdom til innsats for fred, rettferdighet og likestilling.
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) er en gruppe studenter som drømmer om å aktualisere vår visjon: "Vi vil gjøre Jesus kjent på alle studiesteder i Oslo, så han blir trodd, elsket og etterfulgt."
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:37