Livssynsforeninger

 • Dei Sjuke Hestars Studenteining
  Ei foreining med hovudmål å gjere sitt livssyn så klart som mogeleg for alle interesserte.
 • Emmaus psykologiforening
  Å skape møtepunkt, tankerom og trosfellesskap for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom kristen tro og psykologi.
 • Jesus Movement
  Jesus Movement er en bevegelse av studenter som elsker Jesus med en visjon om at evangeliet skal nå ut til alle universiteter og skoler
 • Jussnavigatørene Oslo
  JussNavigatørene Oslo er Navigatørene sitt studentarbeid ved Det juridiske fakultet i Oslo. Vi samles tirsdager i partallsuker på Domus Juridika kl. 1600-1700 for å bruke tid med Gud i fellesskap.
 • Lukas
  Kristen studentforening for ernærings-, odontologi- og medisinstudenter
 • Mehnat
  Mehnats formål er å fremme karriereinteressen blant muslimske studenter, samt å arrangere sosial og karriere relatert aktivitet for foreningens medlemmer og andre karriereinteresserte.
 • Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
  MSS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam.
 • Oslo Kristelige Studentforbund
  Forbundets formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant studerende ungdom til innsats for fred, rettferdighet og likestilling.
 • Oslo Kristelige Studentlag
  Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) er en gruppe studenter som drømmer om å aktualisere vår visjon: "Vi vil gjøre Jesus kjent på alle studiesteder i Oslo, så han blir trodd, elsket og etterfulgt."
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:37