Musikk- og teaterforeninger

 • Akademisk Korforening
  UiOs offisielle blandede kor
 • A Scalpella
  - Blandakor for medisin-, odontologi-, helseledelse og ernæringsstudenter
 • Cabaret Intime
  Cabaret Intime er Juristforeningens revygruppe og kulturelle alibi.
 • Chorus Mixtus
  Blandakoret ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Corpsus Juris
  Studentorkesteret ved Det juridiske fakultet. Vårt mål er å underholde oss selv og andre, i den rekkefølgen.
 • Dancing Doctors
  Dansegruppe for medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved UIO.
 • De Forente Noter
  De forente noters formål er å drifte et studentkor som skal fremme samhold og kreativitet blant studentene på bachelorprogrammet for Internasjonale studier ved det Samfunnsvitenskapelige Fakultet.
 • Den norske Studentersangforening
  UiO's offiselle mannskor
 • Det Medicinske Søsterskab
  Det Medicinske Søsterskabs formål er å fremme sangglede og søsterskab blant kvinnelige studenter ved det medisinske og odontologiske fakultet.
 • Glædeskoret Justitia
  Jentekoret ved Det juridiske fakultet
 • Hjemmelaget Musikkforening
  Et lavterskel sted, hvor alle kan dele hjemmelaget musikk, covers, remixer og snakke om musikk generelt. Målgruppe: musikkelskere
 • Kling Kokos
  Psykologisk Institutts Sangforening ved Universitetet i Oslo. Stiftet i 2007.
 • Kor i Granskauen
  Foreningens formål er å gi et utradisjonelt og mer rytmisk fokusert kortilbud til unge voksne/studenter i Oslo, primært studenter ved UiO.
 • Kvindelige Studenters Sangforening (KSS)
  Det offisielle kvinnekoret til Universitetet i Oslo, stiftet i 1895. Tross alderen er vi et ungt og ambisiøst kor.
 • Medicinsk Paradeorchæster
  Medicinsk Paradeorchæster er et fritt og uavhengig studentorkester
 • Medisinerstudentenes revy
  Tradisjonell revy skrevet og satt opp av medisin-, ernærings- og odontologistudenter ved det Medisinske Fakultet ved UiO.
 • Oslo medisinske pikekor
  Kor for jenter som studerer ved Det Medisinske- eller Det Odontologiske Fakultet, UiO
 • Revygruppen Morrari
  Revygruppe ved Psykologisk Institutt. Vi lager revy med samfunnskritisk og psykologisk vinkling.
 • RF-Regi
  Studentforening for alle interessert i DJ-ing eller rigging og avvikling av konserter, dansegulv, revyer og alt annet som innebærer lyd, lys og scene.
 • Sangvinerne
  Mannskoret for studenter ved medisin
 • Schola Cantorum
  Musikkstudentenes kammerkor
 • Studentorchesteret Biørneblæs
  Studentorchester ved Universitet i Oslo, Campus Blindern.
 • Studentorkesteret STRYK
  Strykeorkester for hobby-fiolinster, -bratsjister, -cellister og -bassister. Kreves at man har spilt tidligere, ikke går utøvende stryk, og er under 30 år.
 • Tannlegerevyen
  Et årlig arrangement som gjennomføres av studenter ved det Odontologiske fakultet i Oslo. Det er en gammel tradisjon som tiltrekker flere hundre tilskuere.
 • Teater Neuf International
  Teater Neuf International er en engelskspråklig teatergruppe for både nåværende og tidligere studenter og andre interesserte ansatte ved universitetet.
 • UV-Revyen
  Synge, danse, spille, vise det frem og HA DET GØY!
Publisert 4. apr. 2012 10:33 - Sist endret 29. mai 2017 09:38