Politiske foreninger

 • Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista)
  A-lista sitt formål er å fremme saker som angår studentene ved Universitetet i Oslo ovenfor universitetet selv, andre organisasjoner og nasjonale myndigheter.
 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • Attac Studentlag Blindern
  Den internasjonale bevegelsen ATTAC har som mål å gjenvinne den demokratiske styringen av samfunnet. Vi jobber for at mennesker og miljø skal gå foran penger og profitt.
 • European Youth Parliament Oslo Student Association
  EYP Oslo SA is a part of EYP Norway which caters to students interested in EYP and European politics. We aim to connect students in Oslo to the wider EYP network by sharing experience and expertise.
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er lokallaget til Europeisk Ungdom. Vi vil engasjere og opplyse studenter om EU og EØS. Det er ingen krav om forkunnskaper, dette er en arena for å diskutere og lære.
 • FAKS Oslo
  FAKS Oslo har som formål å være et partipolitisk uavhengig samlingsorgan for konservative studenter
 • Moderat Liste
  Vi i Moderat Liste kjemper for mer frihet for studentene & et grønnere UiO.
 • NITO Studentene UiO
  Sosial og faglig studentforening for teknologi-, IKT- og realfag ved UiO
 • Oslo Grønne Studenter
  Oslo Grønne Studenter (OGS) er Miljøpartiet De Grønnes studentlag i Oslo.
 • Studenter for Kjernekraft
  Studenter for Kjernekrafts mål er å endre det negative omdømmet til kjernekraften samt å presentere det som en realistisk løsning for å takle klimautfordringene.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:39