Politiske foreninger

 • Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista)
  A-lista sitt formål er å fremme saker som angår studentene ved Universitetet i Oslo ovenfor universitetet selv, andre organisasjoner og nasjonale myndigheter.
 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • Attac Studentlag Oslo
  Den internasjonale bevegelsen ATTAC har som mål å gjenvinne den demokratiske styringen av samfunnet. Vi jobber for at mennesker og miljø skal gå foran penger og profitt.
 • DKSF - Høyres Studenter Oslo
  DKSF er Oslo Høyres studentforening som samler konservative studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo. Som medlem i DKSF får du anledning til å delta på våre arrangementer og skoleringer.
 • European Youth Parliament Oslo Student Association
  EYP Oslo SA is a part of EYP Norway which caters to students interested in EYP and European politics. We aim to connect students in Oslo to the wider EYP network by sharing experience and expertise.
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er lokallaget til Europeisk Ungdom. Vi vil engasjere og opplyse studenter om EU og EØS. Det er ingen krav om forkunnskaper, dette er en arena for å diskutere og lære.
 • FAKS Oslo
  FAKS Oslo har som formål å være et partipolitisk uavhengig samlingsorgan for konservative studenter.
 • Grønn Liste
  Grønn Liste er en politisk liste ved Universitetet i Oslo
 • KFUK-KFUM Global Student Oslo
  Vårt formål er å øke og spre kunnskap om, og skape debatt rundt KFUK-KFUM Globals arbeidsområder kjønnsrettferdighet, økonomisk rettferdighet, klimarettferdighet og rettferdig fred.
 • LO-studentene ved UiO
  LO-studentene ved UiO sitt formål er å være en faglig, politisk og sosial arena for studenter i Oslo.
 • Moderat Liste
  Vi i Moderat Liste kjemper for mer frihet for studentene & et grønnere UiO.
 • NITO Studentene UiO
  Sosial og faglig studentforening for teknologi-, IKT- og realfag ved UiO
 • NTL Ungs studentgruppe i Oslo
  NTL Ungs studentgruppe i Oslo er et tilbud for studenter som vil lære om fagforeninger, ta del i fagpolitiske diskusjoner, og besøke NTL-arbeidsplasser.
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallag til Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV). Organiserer studenter og andre som føler tilhørighet til denne gruppen.
 • Stopp oljeletinga UiO
  At skape bevissthet runt klimakrisen og nødvendigheten av at norges regjering trenger stoppe videre oljeleting for en levelig framtid. Vi ønsker fremme dette gjennom føredrag og sosiale aktiviteter
 • Studenter for Kjernekraft
  Studenter for Kjernekrafts mål er å endre det negative omdømmet til kjernekraften samt å presentere det som en realistisk løsning for å takle klimautfordringene.
 • Studenter for Palestina
  Studenter for Palestinas formål er å fremme den palestinske befolkningens interesser blant studenter, samt å arrangere sosial og kulturell aktivitet for medlemmer og andre studenter.
 • Tryggere Ungdom UIO
  Tryggere Ungdom jobber for en tryggere og mer progressiv ruspolitikk. Vi er partipolitisk uavhengige og livssynsnøytrale.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:39