Politiske foreninger

 • Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista)
  A-lista sitt formål er å fremme saker som angår studentene ved Universitetet i Oslo ovenfor universitetet selv, andre organisasjoner og nasjonale myndigheter.
 • Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo
  Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo skal være et samlingspunkt for studenter, unge akademikere og unge profesjonsutdannede i Oslo Arbeiderparti.
 • Den Konservative Studenterforening
  Den Konservative Studenterforening (DKSF) er en politisk studentforening som hører til på borgerlig side i det politiske landskapet.
 • Europeiske Studenter Oslo
  Europeiske Studenter Oslo er lokallaget til Europeisk Ungdom. Vi vil engasjere og opplyse studenter om EU.
 • Extinction Rebellion UiO
  Extinction Rebellion UiO ønsker å fremme dialog omkring klimakrisa blant studentene ved UiO. Vi kommer til at holde foredrag, gruppesamtaler og kreative tiltak for å sette klimakrisa på dagsordenen.
 • FAKS Oslo
  FAKS Oslo har som formål å være et partipolitisk uavhengig samlingsorgan for konservative studenter.
 • Moderat Liste
  Foreningen sprer konservative og liberale verdier på Universitetet i Oslo.
 • NTL Ungs studentgruppe i Oslo
  NTL Ungs studentgruppe i Oslo skal være et organisatorisk tilbud for studenter som ønsker å engasjere seg frivillig for å jobbe fagligpolitisk på studiestedene.
 • Oslo Grønne Studenter
  Oslo Grønne Studenter (OGS) er Miljøpartiet De Grønnes studentlag i Oslo.
 • Oslo Sosialistiske Studenter
  Lokallag til Oslo Sosialistisk Venstreparti (SV). Organiserer studenter og andre som føler tilhørighet til denne gruppen.
 • Rødt Oslo Studentlag
  Studentlag av partiet Rødt. Åpent for alle med tilknytning til høyskole/universitet i Oslo-området.
 • Studentmållaget i Oslo
  Studentmållaget i Oslo er lokallaget til Norsk Målungdom og Noregs Mållag på universitetet og høgskulane i Oslo.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:39