Studieprogram­foreninger

 • Arrangementsforeningen Eilert
  Arrangementsforeningen Eilert jobber for å forbedre det faglige og sosiale miljøet for sosiologistudenter ved Universitetet i Oslo.
 • Biovitenskapelig fagutvalg
  Biovitenskapelig fagutvalg (BFU) jobber for å fremme studentenes ønsker for administrasjonen på IBV. Vi arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, som forelesninger, utflukter og debatter.
 • Byråkratene
  Studentforening for Offentlig administrasjon og ledelse
 • Centrum
  "Centrum" er ofte definert som en kjerne eller et møtepunkt. Som også vil bli nevnt under formålet, er navnet veiledende for det vi driver med: Et møtepunkt mellom studentene og arbeidslivet.
 • Designforeningen ved Ifi
  Foreningens formål er å være en sosial og faglig arena for studenter som går emner tilknyttet Informatikk: design, bruk, interaksjon.
 • Digitus
  Digitus er linjeforeningen for studenter ved Informatikk Digital Økonomi og Ledelse ved UiO. Foreningens formål er å fremme faglig kompetanse, samt bidra til å styrke det sosiale miljøet.
 • ENTRY
  ENTRY har som formål å fremme innovasjons- og entreprenørskapsområdet blant studentene på studiet ”innovation and Entrepreneurship” ved UiO.
 • Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK)
  Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave å ivareta gresk- og latinstudentenes interesser.
 • Fagutvalget for Japan-studier
  Vi er et faglig-sosialt organ ved Japansk-studiet ved UiO. Vi sikrer studentene en stemme ved IKOS, og arrangerer og videreformidler fagligsosiale arrangement, og samarbeider med andre fagutvalg der.
 • Fagutvalget for kunsthistorie
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalget for Midtøsten-studier
  Fagutvalget for Midtøsten-studier skal representere og ivareta interessene til studentene på studieretningen Midtøsten-studier, samt arrangere faglig-sosiale aktiviteter for studenter.
 • Fagutvalg for Kina-studier
  Fagutvalg for Kina-studier er en studieprogramforening for studenter tilknyttet Kinesisk med Kina-studier (bachelor), men også Chinese Society and Politics (master)
 • Fagutvalg for museologi og kulturarvstudier (FMK)
  FMKs formål er å bidra til et godt akademisk og sosialt miljø blant studenter på masterprogrammet for museologi og kulturarvstudier ved UiO.
 • Fysikkforeningen
  Vi er studentforeningen for bachelorstudenter på FAM/FA, eller på fysisk institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene på Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter på bachelor- og masternivå i studiet Helseledelse og helseøkonomi.
 • Lektorprogrammets Studentforening (LeP)
  Sosial forening for studenter på Lektorprogrammet ved UiO.
 • LI:ST
  Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi
 • Lingvistisk Studentforening
  Studentforening for studenter ved lingvistikk på UiO.
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Materialer, energi og nanoteknologi" og "Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi"
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Vi er Peace and Conflict Studies fagutvalget (ved Insitutt for statsvitenskap).
 • Programutvalget for Internasjonale studier
  Vi er programutvalget til bachelorprogrammet Internasjonale studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
 • Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse
  Programutvalget har ansvaret for det faglige ved studiet Offentlig administrasjon og ledelse og er bindeleddet mellom studentene og ansatte ved instituttet.
 • Programutvalget for Russisk
  Navnet kommer av foreningsstyrets funksjon som representativ for studenter ved programmet for Russisk.
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • ProgSys
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk
 • SERIøs Studentforening
  SERIøs Studentforening er foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk (SERI) og Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN).
 • Soupérådet
  Organiserer sosiale arrangementer for studenter på Statsvitenskap ved Samfunnsvitenskaplig fakultet, UiO. Retter seg hovedsakelig mot studenter som går bachelor og årsenhet.
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter på Elektronikk og datateknologi, nå kalt Elektronikk, informatikk og teknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Terra
  Samfunnsgeografisk velferdsforening
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:40