Studieprogram­foreninger

 • Arrangementsforeningen Eilert
  Arrangementsforeningen Eilert jobber for å forbedre det faglige og sosiale miljøet for sosiologistudenter ved Universitetet i Oslo.
 • Biovitenskapelig fagutvalg
  Biovitenskapelig fagutvalg (BFU) jobber for å fremme studentenes ønsker for administrasjonen på IBV. Vi arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, som forelesninger, utflukter og debatter.
 • Byråkratene
  Studentforening for Offentlig Administrasjon og Ledelse
 • Defi
  Vi arrangerer faglige og sosiale sammenkomster for studenter, står bak driften av designrommet og tar vare på designstudentenes interesser på institutt for informatikk.
 • Digitus
  Digitus er linjeforeningen for studenter ved Informatikk Digital Økonomi og Ledelse ved UiO. Foreningens formål er å fremme faglig kompetanse, samt bidra til å styrke det sosiale miljøet.
 • Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK)
  Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave å ivareta gresk- og latinstudentenes interesser.
 • Fagutvalget for filosofi ved Universitetet i Oslo
  Fagutvalget for filosofi har to grunnleggende roller: a. Filosofistudentenes formelle organ for representasjon.* b. En pådriver for godt sosialt og faglig miljø for filosofistudentene.
 • Fagutvalget for Japan-studier
  Vi er et faglig-sosialt organ ved Japansk-studiet ved UiO. Vi sikrer studentene en stemme ved IKOS, og arrangerer og videreformidler fagligsosiale arrangement, og samarbeider med andre fagutvalg der.
 • Fagutvalget for kunsthistorie og visuelle studier
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalg for Kina-studier
  Fagutvalg for Kina-studier er en studieprogramforening for studenter tilknyttet Kinesisk med Kina-studier (bachelor), men også Chinese Society and Politics (master).
 • Fysikkforeningen
  Vi er studentforeningen for bachelorstudenter på FAM/FA, eller på fysisk institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene på Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter på bachelor- og masternivå i studiet Helseledelse og helseøkonomi.
 • Historisk Studentforening
  Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.
 • HONning
  Linjeforeningen HONning for Honours-programmet ved Universitetet i Oslo.
 • IFI-ProgSys
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og systemarkitetur
 • La Comunidad
  La Comunidad er en sosialfaglig forening organisert av spanskstudenter ved ILOS. Vi er en åpen arena for andre personer med en særlig interesse for det spanske språk.
 • Lektorprogrammets Studentforening (LeP)
  Sosial forening for studenter på Lektorprogrammet ved UiO.
 • Lingvistisk Studentforening
  Studentforening for studenter ved lingvistikk på UiO.
 • Linjeforeningen for Informatikk Språkteknologi
  Linjeforeningen for Informatikk: Språkteknologi skal skape et godt faglig og sosialt miljø for studentene på Informatikk: Språkteknologi.
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi"
 • Midtøstenstudiers forening Shababik شبابيك
  Kulturell forening for Midtøsten studenter og andre interesserte i Arabisk kultur og språk.
 • Mikro: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer
  Studentforening ved IFI
 • MITRA Student Council
  The Student Council for master students in the Modern International and Transnational History Master at UiO. Our objective is to represent the students' social and academic interests.
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Fagutvalg ved masterprogrammet Peace and Conflict Studies (Institutt for statsvitenskap, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet).
 • Programutvalget for Internasjonale studier
  Vi er programutvalget til bachelorprogrammet Internasjonale studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
 • Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse
  Programutvalget har ansvaret for det faglige ved studiet Offentlig administrasjon og ledelse og er bindeleddet mellom studentene og ansatte ved instituttet.
 • Programutvalget for Russisk
  Navnet kommer av foreningsstyrets funksjon som representativ for studenter ved programmet for Russisk.
 • Programutvalget for Samfunnsgeografi
  Foreningens formål er å fremme det faglige- og fagligsosiale miljøet ved samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
 • Programutvalget for Utviklingsstudier ved UIO
  Programutvalgets formål er å sørge for sosialt og faglig samvær/opplegg for studentene utenom det som arrangeres av instituttet for å øke trivsel, styrke tilhørighet til studiet og minske frafall.
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • SERIøs Studentforening
  SERIøs Studentforening er foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk (SERI) og Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN).
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter på Elektronikk og datateknologi, nå kalt Elektronikk, informatikk og teknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Terra
  Samfunnsgeografisk velferdsforening.
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:40