Studieprogram­foreninger

 • Arrangementsforeningen Eilert
  Arrangementsforeningen Eilert jobber for å forbedre det faglige og sosiale miljøet for sosiologistudenter ved Universitetet i Oslo.
 • Biovitenskapelig fagutvalg
  Biovitenskapelig fagutvalg (BFU) jobber for å fremme studentenes ønsker for administrasjonen på IBV. Vi arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, som forelesninger, utflukter og debatter.
 • Byråkratene
  Studentforening for Offentlig administrasjon og ledelse
 • Designforeningen ved Ifi
  Foreningens formål er å være en sosial og faglig arena for studenter som går emner tilknyttet Informatikk: design, bruk, interaksjon.
 • Digitus
  Digitus er linjeforeningen for studenter ved Informatikk Digital Økonomi og Ledelse ved UiO. Foreningens formål er å fremme faglig kompetanse, samt bidra til å styrke det sosiale miljøet.
 • ENTRY
  ENTRY har som formål å fremme innovasjons- og entreprenørskapsområdet blant studentene på studiet ”innovation and Entrepreneurship” ved UiO.
 • Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk (FUFAK)
  Fagutvalget for antikk kultur og klassiske språk er en studentdrevet organisasjon som har i oppgave å ivareta gresk- og latinstudentenes interesser.
 • Fagutvalget for Japan-studier
  Vi er et faglig-sosialt organ ved Japansk-studiet ved UiO. Vi sikrer studentene en stemme ved IKOS, og arrangerer og videreformidler fagligsosiale arrangement, og samarbeider med andre fagutvalg der.
 • Fagutvalget for kunsthistorie
  Fagutvalget for kunsthistorie ved universitetet i Oslo
 • Fagutvalget for Midtøsten-studier
  Fagutvalget for Midtøsten-studier skal representere og ivareta interessene til studentene på studieretningen Midtøsten-studier, samt arrangere faglig-sosiale aktiviteter for studenter.
 • Fagutvalg for Kina-studier
  Fagutvalg for Kina-studier er en studieprogramforening for studenter tilknyttet Kinesisk med Kina-studier (bachelor), men også Chinese Society and Politics (master)
 • Fysikkforeningen
  Vi er studentforeningen for bachelorstudenter på FAM/FA, eller på fysisk institutt.
 • Fysisk fagutvalg
  Fysisk fagutvalg er et kontaktorgan mellom studentene på Fysisk institutt, og instituttet selv.
 • Helseledernes Studentforening
  Studentforening ved det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo for studenter på bachelor- og masternivå i studiet Helseledelse og helseøkonomi.
 • Historisk Studentforening
  Historisk Studentforening er alle historiestudenters faglige og sosiale forening. Styret er også studentenes tillitsvalgte og har derfor også samme funksjon som et programutvalg.
 • La Comunidad
  La Comunidad er en sosialfaglig forening med arrangementer med utgangspunkt blant spanskstudenter ved ILOS. Vi er en åpen arena for andre personer med en særlig interesse for det spanske språk.
 • Lektorprogrammets Studentforening (LeP)
  Sosial forening for studenter på Lektorprogrammet ved UiO.
 • Lingvistisk Studentforening
  Studentforening for studenter ved lingvistikk på UiO.
 • Menageriet
  - Studentforening for programmet "Materialer, energi og nanoteknologi" og "Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi"
 • Mikro: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer
  Studentforening ved IFI
 • MITRA Student Council
  The Student Council for master students in the Modern International and Transnational History Master at UiO. Our objective is to represent the students' social and academic interests.
 • Peace and Conflict Studies Fagutvalg
  Vi er Peace and Conflict Studies fagutvalget (ved Insitutt for statsvitenskap).
 • Programutvalget for Offentlig administrasjon og ledelse
  Programutvalget har ansvaret for det faglige ved studiet Offentlig administrasjon og ledelse og er bindeleddet mellom studentene og ansatte ved instituttet.
 • Programutvalget for Russisk
  Navnet kommer av foreningsstyrets funksjon som representativ for studenter ved programmet for Russisk.
 • Programutvalget for Samfunnsgeografi
  Foreningens formål er å fremme det faglige - og fagligsosiale miljøet ved samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
 • Programutvalget ved Kultur og Kommunikasjon
  Programutvalget (PU) består av studentrepresentanter fra Bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon.
 • ProgSys
  Linjeforening for studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk
 • SERIøs Studentforening
  SERIøs Studentforening er foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk (SERI) og Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN).
 • Soupérådet
  Organiserer sosiale arrangementer for studenter på Statsvitenskap ved Samfunnsvitenskaplig fakultet, UiO. Retter seg hovedsakelig mot studenter som går bachelor og årsenhet.
 • Studentenes Elektronikkforening (SEF)
  Studentenes Elektronikk Forening er en forening for studenter på Elektronikk og datateknologi, nå kalt Elektronikk, informatikk og teknologi og andre elektronikkinteresserte studenter.
 • Terra
  Samfunnsgeografisk velferdsforening
Publisert 4. apr. 2012 10:32 - Sist endret 29. mai 2017 09:40