Rombestilling for studentforeninger: Søknadsskjema

Sett deg inn i reglene for smittevern.

Søknadsskjemaet må sendes inn minst 7 virkedager før arrangementet.

Husk å se om rommet du ønsker er ledig før du søker - Timeplan for bygninger og rom

Spørsmål om søknader for bruk av undervisningsrom kan rettes til soknad-undervisningsrom@admin.uio.no

Se også

1. Dato og tid

Når skal rommet bookes (husk å beregne tid til rigging/rydding før og etter)

Måned Dato

Starttid Sluttid

2. Velg rom *

3. Om arrangøren(e)

Studentforening *
Navn på søker *
Telefonnummer *
E-post (bruk din UiO e-postadresse) *
Skal søker være tilstede under arrangementet? * Ja Nei
Studentkortnummer (16 siffer) for ansvarlig tilstedeværende under arrangementet (For å gi adgang) *
Ev. ekstern samarbeidspartner
Kontaktdetaljer til ev. ekstern partner

4. Om arrangementet

Beskrivelse av arrangementet *
Skal dere servere mat/drikke? * Ja Nei
Skal dere servere alkohol? * Ja Nei
Studenter som skal nyte alkohol i UiOs lokaler må alltid ha skjenkebevilling. Arrangør er selv ansvarlig for å søke Næringsetaten om slik bevilling. Se mer informasjon på våre nettsider.
Ca. antall deltagere *
Vil flertallet av deltagerne være studenter eller ansatte ved UiO? * Ja Nei
Eventuelt andre behov

5. Kostnader

Det kan påløpe kostnader for vakthold. Eiendomsavdelingen vurderer behov for vakthold ut fra tidspunkt, antall deltakere, sted og type aktivitet.

6. Bekreftelse

Jeg bekrefter å ha lest og forstått retningslinjer for studentforeninger som bruker lokaler ved UiO
Jeg bekrefter å ha lest og forstått UiOs generelle regler for bruk av rom

Reset