Tidsskrifter og media

 • Antropress
  Antropress er antropologistudentene ved Universitetet i Oslo sitt tidskrift.
 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • bøygen
  Bøygen er et litterært tidsskrift drevet på idealistisk basis av masterstudenter ved HF-faktultetet ved Universitetet i Oslo.
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • IFI-Avis
  IFI = Institutt for Informatikk
 • Kulturjournalen
  Foreningens mål er å gi ut et kulturelt magasin på Universitetet i Oslo. Målet er også å samle studenter, planlegge og gjennomføre to utgivelser av journalen i hvert semester.
 • Lanx Satura
  Lanx Saturas formål er å publisere satiriske tidsskrift for studenter, samt komme med relevant samfunnskritikk og gi studenter en mulighet til å uttrykke seg humoristisk skriftlig.
 • Litteraturtidsskriftet Lasso
  Litteraturtidsskriftet Lasso er et non-profit tidsskrift med mål om å appelere til litteraturstudenter på bachelor- og masternivå.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • Observator
  Gratis tidsskrift om økonomi, drevet av samfunnsøkonomistudentene ved Universitetet i Oslo.
 • Pacta
  Pacta er studentforeningen Congregatio Forensis' magasin. Det utkommer fire ganger årlig, og distribueres ved de juridiske fakultetene i landet, samt. en rekke firmaer og offentlige institusjoner.
 • PARAGONE
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift på Universitetet i Oslo.
 • Pedagogisk Profil
  Studentdrevet tidsskrift ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet.
 • Samfunnsgeografen
  Samfunnsgeografen er en tidsskrift for studenter, ansatte og alumniforeningen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.
 • Samfunnsviter'n
  Studenttidsskrift tilknyttet det samfunnsvitenskapelige fakultet, men åpen for alle som skulle ønske å blir med i redaksjonen. Vi utgir 2 ganger i semesteret med tre faste dele: Tema, Samfunn, Kultur.
 • Socius
  Studentmagasin for sosiologi ved UiO
 • Speilvendt
  Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
 • Teknovatøren
  Tidsskriftet ser etter å fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • Tvergastein
  Tvergastein er det første tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo fokuserer på miljø og bærekraftig utvikling. Nr.9 kommer ut i september 2017.
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Zoon Politikon
  Zoon Politikon er et uavhengig studentmagasin som gis ut ved Institutt for Statsvitenskap ved UiO. Zoon Politikon tar opp viktige tema på instituttet, i Norge og verden.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:43