Tidsskrifter og media

 • Argument tidsskrift
  Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin med bred profil.
 • Bøygen
  Bøygen er et litterært tidsskrift drevet på idealistisk basis av masterstudenter ved HF-faktultetet ved Universitetet i Oslo.
 • Filologen
  - Allmennkulturelt tidsskrift ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Filosofisk supplement
  Studenttidsskrift for filosofi tilknyttet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo.
 • Fortid
  Historiestudentenes fagtidsskrift.
 • Kulturjournalen
  Foreningen gir ut et kulturelt magasin på Universitetet i Oslo. Vi skriver artikler og anmeldelser om litteratur, film, kunst og historie relaterte emner.
 • Lanx Satura
  Lanx Satura publiserer semesterlige satiriske tidsskrift. Vårt formål er å gi studenter en arena for relevant samfunnskritikk samt muligheten til å uttrykke seg humoristisk skriftlig.
 • MOLO
  Idéhistorisk studenttidsskrift ved Universitetet i Oslo.
 • Nicolay Arkeologisk Tidsskrift
  Nicolay arkeologisk tidsskrift har blitt utgitt av arkeologistudenter ved Universitetet i Oslos Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 1967.
 • PARAGONE
  Foreningen utgir et kunsthistorisk studenttidsskrift på Universitetet i Oslo.
 • Pedagogisk Profil
  Studentdrevet pedagogisk tidsskrift ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Vi dekker pedagogiske temaer på mer og mindre faglige måter.
 • Radio Nova
  Studentradioen i Oslo, produserer studentaktuelt innhold for studenter i og rundt Oslo for å gi råd og glede studenter ila studietilværelsen.
 • Samfunnsviter'n
  Studenttidsskrift tilknyttet SV-fakultetet, men åpen for alle som skulle ønske å blir med i redaksjonen. Vi utgir 2 ganger i semesteret med 4 faste deler: Tema, Meninger, Samfunn og Kultur.
 • Socius
  Studentmagasin for sosiologi ved UiO
 • Speilvendt
  Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
 • Teknovatøren
  Tidsskriftet ser etter å fremme fagfeltet "Science and Technology in Society" og innovasjonsstudier.
 • trass!
  Vi er et feministisk tisskrift som vil fremme postkoloniale perspektiver og interdisiplinært samarbeid.
 • Tvergastein
  Tvergastein er det første tverrfaglige akademiske tidsskriftet ved Universitetet i Oslo som har temaene miljø og bærekraftig utvikling som hovedfokus.
 • Veneficus Tidsskriftet
  Veneficus Tidsskriftet er en undergruppe av studentforeningen Veneficus ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Zoon Politikon
  Zoon Politikon er et selvstendig studentmagasin som blir gitt ut ved Institutt for Statsvitenskap ved UiO. Zoon Politikon tar opp viktige temaer på instituttet, i Norge og i verden.
Publisert 4. apr. 2012 10:34 - Sist endret 29. mai 2017 09:43