UiO Rom for tro og tanke

Rom for tro og tanke ligger i Frederikke-bygningen, innerst i gangen, under trappa, ved siden av Athletica Blindern. Rommet skal ivareta andre tros- og livssynspraksiser enn dem som ivaretas av kapellet og mosallaen.

Organisert bruk av rommet må avtales med studentprestene ved UiO . I rommet finnes kasser som etter avtale med studentprestene kan brukes som lager for registrerte tro- og livssynsforeninger.