English version of this page

Når en student dør

Hvert år dør noen studenter ved lærestedene i Oslo. Studenter, som alle andre, kan rammes av sykdom og ulykke. Dette angår først og fremst de nærmeste; familie, venner og medstudenter, men også andre slik som lærere og øvrige medarbeider ved institusjonene.

Når en student dør vil forskjellige behov dukke opp. Pårørende og foreldre vil kanskje besøke lærestedet, se lesesalen, rydde i hylla, på pulten og ut av hybelen på studentbyen, eller treffe noen som kjente den de har mistet. Medstudenter og venner vil kanskje samles for å dele minner og savn.

Administrasjonen på lærestedet vil, så langt det er mulig, følge opp slike ønsker fra familie, venner og medstudenter til den som døde. Ta kontakt med administrasjonen på fakultetet/instituttet hvis du har behov for det når en student du kjenner dør.

Nære dødsfall kan også sette i gang tanker om tidligere tap, om eget liv og om døden. De fleste følelser blir lettere å bære hvis vi kan dele dem med noen.

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du henvende deg til studentprestene på UiO og SiO rådgivning og helse. Dette er ressurspersoner som er forberedt på å bli kontaktet av familie, venner og medstudenter når en student dør. De har kompetanse på forskjellige områder og kan kontaktes av enkeltpersoner og grupper som ønsker å bearbeide denne situasjonen sammen med noen.

Publisert 26. juni 2020 13:02 - Sist endret 9. feb. 2022 12:05