English version of this page

Om UiO

Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement skal vi bidra til en bærekraftig framtid. Vi har formet samfunnet i over 200 år og er et ledende europeisk universitet. Fram mot 2030 skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning. Vi skal styrke dialogen med omverdenen og bidra til at kunnskap tas i bruk.

Si fra

Si fra om kritikkverdige forhold, HMS-avvik, renhold, avfall etc.

Helse, miljø og sikkerhet

Arrangementer

13 juni
12:00, Oppmøte foran Lids hus (Botanisk museum)