Klinikkdriften ved Psykologisk institutt gjenopptas mandag

Universitetsdirektøren har i dag besluttet at klinikkdriften ved Psykologisk institutt gjenopptas fra mandag 6. november. Siden klinikken ble midlertidig stengt 10. oktober er det jobbet iherdig ved Psykologisk institutt for å finne løsninger som gjør at pasientbehandling og studentpraksis kan starte igjen.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, førsteamanuensis Margrethe Seeger Halvorsen og instituttleder Pål Kraft etter allmøte på PSI 1. november

Bakgrunn for stenging

Klinikkene ved Psykologisk institutt ble midlertidig stengt 10. oktober på bakgrunn av usikkerhet om virksomheten var i tråd med lovverket og systemkrav for helsetjenester. Den midlertidige stengingen ble gjort ut i fra et føre-var prinsipp, for å sikre at helse og sikkerhet ikke skulle komme i fare. 

Universitetsledelsen ba om en grundig juridisk vurdering av alle sidene ved klinikkdriften ved Psykologisk institutt og be internrevisjonen ved UiO undersøke saken.

Den juridiske vurderingen og internrevisjonen avdekket avvik fra en rekke lover:

Arbeid for å gjenoppta pasientbehandling og studentpraksis

Umiddelbart etter den midlertidige stengingen startet et omfattende arbeid med å få oversikt over alle sider av klinikkdriften. En arbeidsgruppe ved Psykologisk institutt har funnet frem til løsninger på de viktigste avvikene som er avdekket.

Universitetsstyret  behandlet spørsmålet på sitt møte 24. oktober. Styret ba universitetsdirektøren «i samråd med fakultetsledelsen, instituttstyret, instituttledelsen, klinikkledelsen og relevante myndigheter om å fortsette arbeidet med å avdekke omfanget av brudd på relevant lovverk og håndtere de identifiserte avvik for å gjenoppta studentpraksis og pasientbehandling så snart som mulig».

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er veldig tilfreds med at klinikkene kan gjenåpne mandag:
– Vi er svært glade for at klinikkdriften nå kan gjenopptas. Det er mulig først og fremst på grunn av den imponerende innsatsen som er lagt ned fra ansatte og studenter ved klinikkene på Psykologisk institutt, med god støtte fra ledelsen og administrasjon på PSI, og fra dedikerte ressurspersoner fra SV-fakultetet og fra administrasjonen sentralt. 

– Arbeidsgruppen på PSI, under ledelse av førsteamanuensis Margrethe Seeger Halvorsen, har lagt full faglig tyngde bak arbeidet, og har jobbet knallhardt for å finne løsninger som gjør at vi i dag kan gjenoppta pasientbehandling og studentpraksis. De mest alvorlige avvikene er lukket, og tiltak er igangsatt for å finne langsiktige løsninger på alle øvrige avvik som er avdekket de siste ukene, sier Bjørneboe.

Bjørneboe beskriver de siste ukene som krevende for Universitetet i Oslo:
–  Vi har jobbet hardt og målrettet for å løse denne situasjonen. I dag kan Psykologisk institutt være stolte over å ha kommet gjennom noen svært krevende uker. Denne utfordringen er løst i fellesskap, avslutter Bjørneboe.

Det vil være et allmøte for studenter og ansatte ved Psykologisk institutt onsdag 1. november kl. 09.00, i auditorium 4, Harald Harald Schjelderups hus.


Kontakt

Pressekontakt for universitetsledelsen Pressekontakt ved Psykologisk institutt
pressekontakt@uio.no
Tlf: 930 77 006 

Svein Harald Milde
s.h.milde@psykologi.uio.no
Tlf: 91777591

 

 

Publisert 31. okt. 2017 15:13 - Sist endret 1. nov. 2017 09:54