Universitetsledelsen stopper inn til videre virksomheten ved klinikk på Psykologisk institutt

Universitetsledelsen stopper inn til videre virksomheten ved klinikken ved Psykologisk institutt. I forbindelse med arbeidet med å innlede et samarbeid med Lovisenberg Diakonale sykehus om klinikkdrift, har det kommet frem forhold som kan tyde på at dagens klinikkdrift ved Psykologisk institutt ikke er i henhold til gjeldende lovverk. Universitetsledelsen har bedt om en grundig juridisk vurdering av alle sider ved klinikkdriften ved Psykologisk institutt, og internrevisjonen ved UiO er varslet om saken. Endelige konklusjoner i saken må avvente de vurderingene som nå er igangsatt. Stengingen skjer på bakgrunn av systemmessige forhold, og er ikke knyttet til enkeltsaker.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe uttaler:
– Universitetet i Oslo ser alvorlig på denne saken. Det skal ikke være noen tvil om at all virksomhet ved UiO er i samsvar med gjeldende lovverk. Universitetsledelsen følger opp saken i tett samarbeid med ledelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Psykologisk institutt.

Det vil komme utfyllende informasjon om saken så snart de igangsatte vurderingene er klare.

Universitetsdirektøren har informert Kunnskapsdepartementet og relevante helsemyndigheter.

Stengingen berører ikke driften ved barne- og familieklinikken ved Psykologisk institutt, som drives i samarbeid med LDS/Nick Waal.


Kontakt:
Pressekontakt ved UiO
pressekontakt@uio.no
Tlf: 930 77 006 

Publisert 10. okt. 2017 14:00 - Sist endret 11. okt. 2017 13:50