Prisdryss til UiO fra Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen offentliggjør i dag sine priser og tildelinger for 2017. Forskere og undervisere fra Universitetet i Oslo mottar priser for fremragende undervisning og studentaktiv forskning, samt omfattende støtte til forskning på Parkinsons og Alzheimers sykdom.

Olav Thon Stiftelsen deler ut for 2017 i alt 43 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, 3 nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, 3 nordiske forskningsprosjekter i medisin og 5 nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning

Disse tre støttes hver med 500.000 kr:

 • Professor Anne Berit Guttormsen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  Guttormsen er intensivlege og professor i Intensivmedisin. Hun har lang klinisk erfaring i arbeid med kritisk syke mennesker, og har gjennom mange år vist et stort engasjement i å styrke og videreutvikle legeutdanningen.
 • Professor Knut Mørken, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
  Mørken har utviklet en klar utdanningsvisjon gjennom programmet InterAct - Kultur for Læring. Han har de siste årene hatt 50% permisjon i sin stilling som professor i matematikk for å gjennomføre en fornyelse av studieprogrammene og fagene ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
 • Professor Are Raklev, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
  Raklev underviser det første bachelorkurset i kvantefysikk, FYS2140, et andreårskurs med omlag 100 studenter hvert år. For sin innsats i arbeidet med dette kurset ble han i 2014 kåret til årets foreleser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet av fakultetets studentutvalg.

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til nordiske forskningsprosjekter innen medisin med vekt på Parkinsons og Alzheimers sykdom

Følgende tre prosjekter støttes hver med 10 millioner kr over fire år:

 • Akvaporiner i hjernen: Nye behandlingsmål for Parkinsons sykdom
  Ansvarlig: Professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Universitetet i Oslo. Samarbeidspartnere: Professor Jari Koistinaho, University of Eastern Finland, førsteamanuensis Tarja Malm, University of Eastern Finland, førsteamanuensis Laurent Roybon, Lunds universitet, Sverige.
 • Mikroglia – mulig behandlingsmål for Alzheimers sykdom?
  Ansvarlig: Professor Henrik Zetterberg, Göteborgs universitet, Sverige. Samarbeidspartnere: førsteamanuensis Oskar Hansson, Lunds Universitet, Sverige, Professor Lars Nilsson og Professor Anders Fjell, Universitetet i Oslo, Professor David Brooks, Aarhus universitet, Danmark.
 • Påvisning av enkeltmolekyler som tidlige biomarkører for Alzheimers sykdom
  Ansvarlig: Professor II Nenad Bogdanovic, Universitetet i Oslo. Samarbeidspartnere:Seniorprofessor Lars Terenius, førsteamanuensis Vladana Vukojevic, Karolinska instituttet, Sverige.

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til studentaktiv forskning

Olav Thon Stiftelsens støtte til studentaktiv forskning innen medisin og/eller naturvitenskap/matematikk 2017, gis til følgende 5 prosjekter:

 • Tverrfaglige «grand challenges» for studenter
  Professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk institutt, førsteamanuensis Marianne Fyhn, Institutt for biovitenskap og professor Bjørn Jamtveit, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.
  Prosjektet er meget ambisiøst og har som mål å utvikle nye undervisningsmetoder som vil aktivisere studentene allerede tidlig i deres studier. Studentene skal knyttes til forskningsprosjekter i den internasjonale forskningsfronten.
  Prosjektet støttes med i alt NOK 1,5 millioner over 3 år.
 • Studentaktiv forskning innen prosjektet Zpath
  Professor Farid Ould-Saada, forsker Magnar K. Bugge og postdoktor Eirik Gramstad, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.
  Prosjektet er meget spennende. Det tar sikte på å motivere og stimulere studenter til å velge partikkelfysikk som fag og å stimulere dem til en forskningsbasert tilnærming til problemer med bruk av data fra de ledende internasjonale forskningsinfrastrukturer.
  Prosjektet støttes med i alt NOK 1,5 millioner over 3 år.
 • Harvard Kreftforskning: Partnerskap for fremragende utdanning og forskning
  Professor Lars Akslen, postdoktor Elisabeth Wik CCBIO, Universitetet i Bergen.
  Dette er et meget overbevisende prosjekt der studentaktiv forskning inngår i et større samarbeid mellom Center for Cancer Biomarkers ved UiB og Harvard Medical School.
  Prosjektet støttes med i alt NOK 1,5 millioner over 3 år.
 • Numerisk kompetanse og studentaktiv forskning
  Sigrunn Eliassen, førsteamanuensis, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.
  Dette er et svært spennende og innovativt utviklingsprosjekt innen biologiutdanningen, hvor man tar sikte på å utvikle og ta i bruk nye digitale hjelpemidler.
  Prosjektet støttes med i alt NOK 1,4 millioner over 3 år.
 • Save your patient
  Førsteamanuensis Brita Pukstad, Institutt for Kreftforskning og Molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/NTNU, for prosjektet.
  Prosjektet er svært spennende og innovativt, hvor hensikten er å utvikle et godt læringsspill (dataspill) for legestudenter som gir økt motivasjon til læring.
  Prosjektet støttes med i alt NOK 485 000, fordelt over 3 år.

Vinner av Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris

Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris innen matematikk/ naturvitenskap og medisin 2017, tildeles professor Jan Hoeijmakers, Erasmus Medical Centre, Erasmus University Rotterdam, Nederland. Hoeijmakers er uten tvil en av vår tids mest betydningsfulle forskere innen molekylær genetikk.

Prisen er på 5 millioner kroner.

Publisert 12. jan. 2017 10:00 - Sist endret 20. jan. 2017 11:54