Suksess i INTPART 2017

UiOs suksess med finansieringsprogrammet INTPART forsetter med hele 7 prosjekter i årets tildeling.

SFF RITMO, og senterleder Anne Danielsen har fått innvilget prosjektmidler gjennom INTPART 2017 til felles forsknings- og utdanningsaktiviteter med partnere i USA, Canada og Japan.

Finansieringsordningen Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljø og institusjoner i prioriterte land: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Som tidligere år kunne UiO maksimalt sende 15 søknader, som var det forhåndsdefinerte taket for antall søknader. Av de 15 innsendte prosjektsøknadene ble 7 innvilget støtte.

INTPART prosjektmidler har vært lyst ut i 3 runder 2015, 2016 og 2017, og totalt 64 prosjekter har fått tildelt støtte. 20 av disse har gått til UiO.

Følgende 7 UiO-prosjekter har fått støtte i 2017:

  • Humanistic Studies of Environment and Climate Change in China: The Oslo-Zhejiang Project. Prosjektleder: Mette Halskov Hansen. Land: Kina.
  • Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA. Prosjektleder: Fernanda C. Petersen. Land: USA, Brasil.
  • Global Component Separation Network. Prosjektleder: Ingunn Kathrine Wehus. Land: Canada, India, Japan, Sør-Afrika
  • International Partnerships for RITMO Centre of Excellence. Prosjektleder: Anne Danielsen. Land: USA, Canada, Japan
  • India - Norway partnership for research and education in materials for energy and environment. Prosjektleder: Helmer Fjellvåg. Land: India.
  • Integrating global mental health with brain imaging and genetics in mental illness research and education. Prosjektleder: Ole A. Andreassen. Land: Sør-Afrika.
  • Partnership on Security and Safety for Cyber-Physical Systems. Prosjektleder: Audun Jøsang. Land: Tyskland, Frankrike.

 

Forskningsrådet: Resultater fra INTPART utlysningen 2017

Publisert 22. nov. 2017 16:32 - Sist endret 23. nov. 2017 09:27