Tildeling av forskningsinfrastruktur til UiO

Forskningsrådet skal dele ut en milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. UiO er vertsinstitusjon for to av prosjektene som får støtte: ett ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innen partikkelfysikk og ett ved Kulturhistorisk museum innen digital dokumentering av arkeologiske utgravinger. I tillegg er UiO med som partner på åtte andre prosjekter.

Knut Fægri. Foto: UiO.

– Ved UiO er vi fornøyde med tildelingen, sier viserektor og leder for UiOs Forskningsinfrastrukturutvalg Knut Fægri. 

I tillegg til prosjektene hvor UiO er vertsinstitusjon er UiO partner i åtte infrastrukturer innen fagområdene bioressurser, bioteknologi, primærhelsetjeneste, klima og miljø, samfunnsvitenskap, IKT og eInfrastruktur. Tildelingene er fordelt på tre fakulteter, i tillegg til Kulturhistorisk museum:  MN, MED og SV. I tillegg er USIT partner i to eInfrastruktursøknader som Uninett Sigma2 leder.

Sikrer tilgang til viktig infrastruktur

– Dette gir mange av UiOs fagmiljøer tilgang til «state of the art» forskningsinfrastruktur, noe som kan bidra til at UiO kan bli mer konkurransedyktige på den internasjonale forsknings- og innovasjonsarenaen, sier Knut Fægri.

Det er MN-fakultetet som har fått det største tilslaget ved UiO, og dekan Morten Dæhlen sier at tildelingen er stort sett som forventet: 

Morten Dæhlen. Foto: UiO.

– Dette inspirerer til økt innsats mot neste store utlysning. Vi bør nok generelt få noe bedre uttelling på denne type utlysninger, men det handler først og fremst om oss selv og vår egen evne til å utvikle og drive nasjonale infrastrukturer. INFRASTRUKTUR-programmet har enorm betydning for nasjonal forskning og innovasjon og er noe UiO ønsker fortsatt satsing på i kommende revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 

Les mer om tildelingen og se oversikt over alle prosjekter på Forskningsrådets nettsider: Én milliard til forskningsinfrastruktur

Publisert 28. juni 2017 12:09 - Sist endret 29. juni 2017 10:35