Feiring av UiOs nye universitetsskoler

Fredag inviterte UiO til feiring av våre 18 nye universitetsskoler. Med kake, diplom, hilsener fra Kunnskapsdepartementet og deling av beste praksis ble skolene og samarbeidet feiret. 

Representanter fra de 18 universitetsskolene sammen med blant annet prorektor Gro Bjørnerud Mo og instituttleder Rita Hvistendahl fra ILS. Foto: Jarli&Jordan/UiO

UiOs 18 nye universitetsskoler vant frem blant 43 sterke søkere. Skolene og UiO inngår nå et tett partnerskap frem til 2022. 

Se oversikt over alle de nye universitetsskolene her

UiO var først ute med universitetsskole

Prorektor Gro Bjørnerud Mo understreket i sin velkomsttale at UiO er svært stolte av å ha vært først ute med å utvikle universitetsskolekonseptet her til lands. Den aller første universitetsskolen i Norge var Stovner videregående skole fra 2009, og dermed er det snart tiårsjubileum for universitetsskolene.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo ønsket velkommen. Foto: Jarli&Jordan/UiO

Bjørnerud Mo la vekt på at det nå jobbes fra mange ulike hold for å styrke samarbeidet mellom skolen og høyere utdanning. Regjeringen legger stor vekt på potensialet i slikt samarbeid, og UiO har tett og god dialog med både skoleeiere og den enkelte skole i partnerskapet. Universitetsskolesamarbeidet støtter opp under UiOs satsing på utdanning, i følge prorektoren.

Hilsener fra Kunnskapsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet var representert ved statssekretær Atle Simonsen og politisk rådgiver Kjartan Almenning. I sin hilsen la Almenning, som er politisk rådgiver for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, vekt på behovet for å styrke sammenhengen mellom praksiskunnskap og forskning ytterligere.
– Universitetsskolene er navet i denne utviklingen, sa han. Almenning understreket at UiO og ProTed – UiOs senter for fremragende lærerutdanning i samarbeid med UiT – har gått foran i arbeidet med partnerskap mellom lærerutdanningene og skolesektoren.
– Deres utvikling av universitetsskolesamarbeidet gjennom flere år har hatt stor innvirkning på målene som er definert i vår langtidsstrategi for lærerutdanning, sa Almenning.

Statssekretær Atle Simonsen (til venstre) og politisk rådgiver Kjartan Almenning fra Kunnskapsdepartementet. Foto: Jarli&Jordan/UiO.

Statssekretær Simonsen pekte på at det er et viktig suksesskriterium at samarbeidet gir noe til alle parter.
– Det gleder oss å se skoler og skoleeiere som ser mulighetene som ligger i universitetsskolesamarbeidet også for elever og lærere, sa Simonsen. Han understreket at regjeringen har flere satsinger som «snakker sammen» og støtter opp om da samme målene: 
– Langtidsstrategien "lærerutdanning 2025" samler trådene fra pågående prosesser i ulike deler av utdanningssystemet. Desentralisert kompetanseutvikling, veiledningsordning for nyutdannede, lærerspesialistordningen og ph.d.-utdanning for lærere kan bringe nye dimensjoner inn i samarbeidet, sa Simonsen.

Feiring av universitetsskolene med kake. Foto: Jarli&Jordan/UiO.

Partnerskap for fremtiden

Etter åpning og høytidelig utdeling av diplom til de 18 skolene, ble det delt perspektiver fra forskningsmiljøene og beste praksis fra samarbeidsprosjekter i universitetsskolesamarbeidet.

Kirsti Engelien, faglige leder av Lektorprogrammet ved UiO, understrekte hvor viktig samarbeidet med skoler og skoleeiere er for å skape en profesjonsrelevant lærerutdanning. Partnerskapet bidrar til innovasjon, både i læringsaktiviteter på campus og i praksisopplæringen i skolen.
– Det er også gledelig at universitetsskolesamarbeidet har lagt et godt grunnlag for samarbeid om både forsknings- og utviklingsprosjekter, sier Engelien.

Fra høyre: ny faglige leder av universitetsskolesamarbeidet, førsteamanuensis Ida Katrine R Hatlevik ​​​​(ILS) sammen med Line Andreassen, seksjonssjef avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Utdanningsetaten i Oslo og Kirsti Engelien, faglig leder av Lektorprogrammet, undervisningsleder ILS

Dekan Sten Ludvigsen avsluttet seminaret med å peke fremover mot et partnerskap for fremtiden mellom universitet og skole. Tillit og samarbeid må utvikles over tid, relevant forskning må informere endringer i praksis og kapasiteten for å delta i samarbeid mellom forskning og praksis må utvikles hos alle parter, understreket dekanen. 

Dekan Sten Ludvigsen

 

Av Anders Lundell
Publisert 29. okt. 2018 14:28 - Sist endret 29. okt. 2018 22:09