Viserektor ved UiO skal lede utvalg for å styrke dansk forskning

Danmarks regjering har bedt viserektor for forskning og internasjonalisering ved UiO, Åse Gornitzka, om å lede et utvalg for å styrke dansk forskning.

Åse Gornitzka, viserektor ved UiO.

Det er det danske utdannings- og forskningsdepartementet som har opprettet utvalget som særlig skal se på finansieringen av de danske universitetene.

– Vi er bedt om å se på en ny modell for fordeling av basismidler til forskning som i større grad fremmer kvalitet, sier Gornitzka i en pressemelding.

– Fordelingen av disse basismidlene har stor betydning for forskningen, for den enkelte institusjon, og for det danske kunnskapssystemet, sier hun.

– Dette er naturligvis også et arbeid som har relevans langt utover Danmarks grenser, påpeker hun.

Kompetent utvalg

Gornitzka omtaler utvalget hun skal lede som svært kompetent, og sier hun ser fram til å jobbe med dem.

Med seg i utvalget får Gornitzka forsker Gunnar Sivertsen i NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), og de danske professorene Hanne Foss Hansen, Jan S. Hesthaven og Jesper Wiborg Schneider.

Åse Gornitzka er professor i statsvitenskap, og har særlig forsket på offentlig politikk og administrasjon, kunnskapspolitikk og styring og utvikling av universitets- og høgskolesektoren.
 

(Innholdet i denne teksten bygger på en pressemelding fra NTB.)

Les pressemelding om saken fra det danske utdannings- og forskningsdepartementet

Publisert 11. mai 2018 11:21 - Sist endret 29. okt. 2018 09:08