Forberedelser til mulig streik ved UiO

Det kan bli streik i offentlig sektor dersom det ikke oppnås enighet innen meklingsfristen midnatt 23.mai. Ved UiO er flere ansatte varslet tatt ut i streik fra og med torsdag 24. mai kl 06:00.

Foto: Illustrasjonsbilde colourbox.com

UiO har gode rutiner for håndtering av streik, og følger disse. Den sentrale beredskapsgruppen, der berørte enheter også er representert, vil ha daglige møter under en eventuell streik. Det samme har universitetsledelsen/-administrasjonen med organisasjonene.

SV, UV og administrasjonen sentralt hardest rammet

Det er varslet at 283 UiO-ansatte kan bli tatt ut i streik fra og med torsdag 24. mai. De fleste enheter er tatt ut, men Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og administrasjonen sentralt er foreløpig mest berørt.

Mest mulig normal eksamensavvikling

Enhetene arbeider i øyeblikket med en kartlegging av mulige konsekvenser ved streik. UiO tar sikte på at eksamensavviklingen så langt som mulig går som normalt. Studenter bes følge med på sine program- og emnesider for nærmere informasjon fra det aktuelle fakultet og/eller institutt.  Studentene skal møte til eksamen, så sant de ikke har fått annen beskjed.

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon dersom streiken iverksettes.

Spørsmål om streik

Spørsmål fra pressen kan rettes til pressekontakt@uio.no

 

 

Publisert 18. mai 2018 13:04 - Sist endret 18. mai 2018 13:04