Olav Thon Stiftelsens priser og støtte til forskning delt ut i Universitetets aula

Olav Thon Stiftelsen delte i dag ut priser og støtte til forskning for til sammen 42 millioner kroner, hvorav 14,4 millioner kroner gikk til Universitetet i Oslo. Utdelingen var den fjerde i rekken, og med årets priser har stiftelsen bidratt med 130 millioner kroner til medisinsk og naturvitenskapelig forskning og fremragende undervisning.

Fremragende undervisning

Det ble delt ut fem nasjonale priser for fremragende undervisning. To av prisene gikk til Universitetet i Bergen og tre priser ble tildelt Universitetet i Oslo. Hver vinner fikk 500 000 kroner.

I sin tale roste rektor Svein Stølen Olav Thon Stiftelsens anerkjennelse av fremragende undervisning og undervisere. Både utdanning og forskning er viktig for et ledende universitet og fremover vil UiO arbeide for å styrke koblingen mellom forskning og utdanning.

Nordisk forskningssamarbeid

Tre nordiske forskningssamarbeid i medisin fikk støtte med 10 millioner kroner hver. Universitetet i Oslo, ved professor Fernanda Petersen, Institutt for oral biologi fikk støtte til prosjektet Born in the twilight of antibiotics: fighting antimicrobial resistance in preterm infants. Prosjektet har partnere fra Københavns Universitet og Lunds universitet

Studentrelaterte forskningsprosjekter

Tre nasjonale studentrelaterte forskningsprosjekter fikk til sammen 4,4 millioner kroner over tre år. Et av prosjektene var ved Høyskolen i Sørøst-Norge, de to andre var ved UiO.

Den internasjonale forskningsprisen på 5 millioner kroner gikk til professor emerita Riitta Hari ved Aalto University.

Olav Thon Stiftelsens priser og støtte til forskning bilder
 
Publisert 8. mars 2018 19:25 - Sist endret 19. mars 2018 09:36