Følg universitetsstyremøtet direkte

Universitetsstyremøtet tirsdag 6. februar kl. 10:00 streames direkte fra Professorboligen i sentrum. Møtet kan du følge her.

Hør opptak fra styremøtet her. Vi gjør oppmerksom på at deler av møtet er lukket. Det er kun sakene til behandling i åpent møte som overføres.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Kunnskapshovedstaden Oslo - målsettinger og prioriteringer

Saksnr.

Saksdokumenter:


D-SAK 2 En langsiktig og framtidsrettet satsing på utdanning ved UiO

Saksnr. 2018/1222

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 3 Oppnevning av Arbeidsgruppe om merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Saksnr. 2018/1189

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til at det oppnevnes en arbeidsgruppe for merittering med mandat og sammensetning i tråd med forslaget.

Saksnr.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Sensorveiledninger ved Universitetet i Oslo

Saksnr.2018/1190

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen for sensorveiledninger.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Internasjonalisering - prioriteringer 2018-2020

Saksnr.

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 5 Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 i samsvar med forslaget som er fremlagt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 4 Personalpolitikk - prioriterte arbeidsområder og tiltak

Saksnr.

Saksdokumenter:


D-SAK 5 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 - orientering om prosess

Saksnr. 2018/593

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Studentombudets årsrapport for 2017

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Eventuelt

Publisert 5. feb. 2018 09:42 - Sist endret 7. feb. 2018 09:00