Alle UiOs SFU-søknader til finalen

I april søkte 21 fagmiljøer DIKU om status som Sentre for fremragende utdanning. Åtte finalister er nå klare, og blant dem er samtlige av UiOs søknader.

–Dette er veldig gledelig, og viser at fagmiljøene våre holder en svært høy kvalitet, sier rektor Svein Stølen.

Finalistene fra UiO er:

Alle søknader som ble vurdert til karakteren 5 eller 6, hvor 7 er høyeste mulige karakter, gikk videre til finalen. Disse vil få besøk av ekspertkomiteen for SFU i løpet av to uker i september.

–Det blir veldig spennende å se utfallet av institusjonsbesøket og den endelige vurderingen. Våre to eksisterende SFU’er tilfører mye til UiO, og det hadde vært fantastisk å få på plass enda flere, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Ekspertkomiteen er internasjonal for å sikre uavhengighet i vurderingene, og for å sikre at tildelte sentre er fremragende på et internasjonalt nivå. I komiteen sitter det også en studentrepresentant, som skal sikre studentperspektivet gjennom hele prosessen. Styret i DIKU tar endelig beslutning om tildeling av SFU innen utgangen av 2019, basert på komiteens endelige rapport.

Ekspertkomiteen var imponert over søkernes engasjement. – Kvaliteten på den eksisterende utdanningen i sentrene kommer veldig tydelig frem, sa Stephanie Marshall, leder for komiteen, til DIKU.

 

Les mer om dette på DIKUs nettsider

 

Publisert 26. juni 2019 10:26 - Sist endret 26. juni 2019 11:14