Anders Jahres medisinske pris til banebrytende kreftforskning

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Prisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Anders Jahres store medisinske pris for 2019 på 1 million kroner går til professor Carl-Henrik Heldin ved Universitetet i Uppsala.
Professor Carl-Henrik Heldin ved Uppsala universitet får Anders Jahres store medisinske pris for 2019 for sitt banebrytende bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft.

Anders Jahres store medisinske pris

Anders Jahres store medisinske pris for 2019 på 1 million kroner går til professor Carl-Henrik Heldin ved Uppsala universitet. Heldin får prisen for sitt banebrytende bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft. Heldin er en av de mest siterte forskerne i Norden, og hans forskning har ført til nye prinsipper innen kreftbehandling.

Vekstfaktorer er proteiner som utskilles av celler og som brukes til kommunikasjon med andre celler. De påvirker andre celler og kan for eksempel få dem til å vokse eller dele seg. Heldin har i sin forskning vist hvordan vekstfaktorer fra en celle sender instruksjoner til andre celler via såkalte reseptorer på celleoverflaten, og har identifisert signaler inne i cellene som blir utløst når vekstfaktorene binder seg til sine reseptorer. Han har også vist at feil i måten enkelte celler mottar og behandler signaler fra vekstfaktorene på, er sterkt forbundet med utvikling av kreft.
 

Pris til yngre forskere

Bilde av Lars Tjelta Westly
Prisvinner yngre forskere: Dr. Lars Tjelta Westlye, Universitetet i Oslo. Foto: UiO
Bilde av yngre forsker-prisvinner Jenny Mjösberg
Prisvinner yngre forskere: Dr. Jenny Mjösberg, Karolinska institutet. Foto: Bildmakarna, Karolinska Institutet

Anders Jahres pris til yngre forskere på kr. 400.000 deles mellom Dr. Jenny Mjösberg ved Karolinska Institutet, og Dr. Lars Tjelta Westlye ved Universitetet i Oslo. Mjösberg får prisen for sine studier av en nyoppdaget celletype i immunforsvaret som medvirker til allergi og betennelsessykdommer, mens Westlye mottar prisen for sine bidrag til å forstå hvordan medfødte egenskaper og personlighetstrekk kan forklare disposisjon for mentale lidelser.

- Universitetet i Oslo gratulerer de tre prisvinnerne, og jeg er glad for at vi har æren av å dele ut denne prestisjetunge nordiske medisinprisen. Vi bør gi anerkjennelse til de som gjør en ekstraordinær innsats og man kommer ikke lett til resultatene som ligger bak disse prisene. Alle de tre prisvinnerne har gjort en ekstraordinær innsats», sier UiO rektor Svein Stølen, som også understreker at det er ekstra hyggelig at en av årets prisvinnere er fra UiO.

Les intervju med UiO-vinner Lars Tjelta Westlye.
 

Om prisene

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Prisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden. Prisutdelingen skjer i Universitets aula 31. oktober. Mer informasjon om seremonien kommer senere.

Les mer om prisene på uio.no http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/uio-priser/jahreprisen/

Emneord: helse, medisin, kreft
Publisert 17. juni 2019 13:00 - Sist endret 17. juni 2019 13:17