Pulver oppdaget på Blindern

Oppdatering kl. 20:03: UiO har fått opplyst  fra politiet at pulveret som kom i konvolutt til UiO var ufarlig. FFI har analysert innholdet i brevet. Vaktsentralen har opphevet sperringene ved budsentralen.

For information in English, please scroll down.

Kl. 20:03:

UiO har fått opplyst  fra politiet at pulveret som kom i konvolutt til UiO var ufarlig. FFI har analysert innholdet i brevet.
Vaktsentralen har opphevet sperringene ved budsentralen
 

Kl. 15.30:

Politiet opplyser til beredskapsledelsen ved UiO at pakken er sendt til Forsvarets forskningsinstitutt for videre analyse. Alle nødetatene har avsluttet arbeidet. Lokalet der pakken har vært er midlertidig stengt - inntil politiet har fått prøvesvar. De ansatte har fått tilbud av helsetjenesten og har det etter forholdene bra.

Kl. 14.10

Politi og nødetater har forlatt Blindern. Enkelte sperrebånd står igjen, og noen områder vil være avstengt til analyser av pulveret er gjennomført. 

De fem som var i kontakt med pulveret, har blitt tatt hånd om av helsepersonell. 

Kl. 13.13

– Fem berørte ansatte er tatt hånd om av helsepersonell og det er foreløpig kontroll på situasjonen. De har ifølge politiet ikke følt noe ubehag, sier universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe. 

Politiets bombegruppe er tilstede ved Universitetet i Oslo i Problemveien (Blindern) etter at UiO varslet om å ha mottatt et brev med pulver. De fikk melding kl 10 i dag etter at ansatte hos oss reagerte på at pakken inneholdt pulver. Den ble rutinemessig tatt ned til sentralen.

– Politiet jobber nå med å sikre pakken og håndtere situasjonen. De har ikke sett noen grunn til å evakuere Lucy Smiths hus på Blindern, fortsetter Bjørneboe.

– UiO har satt beredskap og jobber i tett samarbeid med nødetatene. Vi ivaretar de berørte, informerer ansatte og er forberedt med bedriftshelsetjenesten. Vi avventer videre beskjed fra innsatsleder som nå håndterer situasjonen, sier Bjørneboe.

Kl. 11.43

Personene som har blitt eksponert for pulveret blir ivaretatt av helsepersonell og har ifølge politiet ikke følt noe ubehag, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Politiet opplyser å ha kontroll på situasjonen - og ser ikke grunn til å evakuere bygget. UiO har satt beredskap og jobber i tett samarbeid med nødetatene. UiO henviser presse til politiet for kommentarer og informasjon. Vi kommer tilbake med mer informasjon.


The police bombing group was present at the University of Oslo in Problemveien (Blindern) after the university reported having received a letter with a powder substance. 

Persons exposed to the powder are taken care of by health professionals and, according to the police, have not felt any discomfort, says Director of the University, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. The police state they are in control of the situation and do not see reason to evacuate the building. Norwegian defence reseach establishment (FFI) will analyse the letter. 

Publisert 5. feb. 2019 11:43 - Sist endret 16. mai 2019 14:43