Bærekraft: Studentene ønsker handling

Gjennom Rektors utfordring ble studentene oppfordret til å sende inn sine forslag til hvordan UiO kan redusere sitt klimafotavtrykk. Beskjeden fra studentene er klar: De ønsker handling og at UiO i større grad tar i bruk tilgjengelig teknologi.

Bildet kan inneholde: vis reklame, signage, font, elektronisk skilting, reklame.

Foto: Jarli&Jordan/UiO

—Jeg vil takke studentene som sendte inn sine forslag for engasjementet. Studentene, enten det er gjennom konkurranser som dette, gjennom arbeid i studentforeninger og studentpolitikk eller gjennom studiene er svært viktige bidragsytere i UiOs miljøarbeid, sier rektor Svein Stølen.

Ønsker handling

Reisevirksomhet gir det største bidraget til UiOs klimagassutslipp, og det er flyreiser som står for hoveddelen av disse utslippene med over 20 prosent. Dette er en problemstilling flere av studentene har adressert og mange av de innsendte bidragene dreier seg om redusert, eller mer miljøvennlig, reisevirksomhet. Studentene etterlyser blant annet økt bruk av teknologi, endringer i policy for reiser og holdningsskapende arbeid.

Mange studenter ønsker også at UiOs bygninger tas i bruk, eksempelvis ved montering av solceller eller etablering av grønne tak.

-Universitetsstyret har nylig vedtatt mål om 10 prosents reduksjon i CO2-utslipp fra flyreiser i 2020 og vil at UiO skal ha høye ambisjoner for klimagasskutt fremover. Forslagene vi har fått inn gjennom Rektors utfordring var en del av underlagsmaterialet i saken som ble lagt fram for styret sier rektor Svein Stølen.  

Vinnere fra rettsvitenskap og biovitenskap

Det har blitt sendt inn ideer fra studenter ved de fleste av UiOs fakulteter.

Det er kåret tre vinnere som mottar 10 000 kroner:

  • Matilde Clemetsen, rettsvitenskap
  • Linda Ngo, biovitenskap (bachelor)
  • Simon H. Kline, biovitenskap (master)

I tillegg til hovedvinnere er ytterligere syv bidrag premiert med 3000 kroner. 

Juryen har bestått av Øystein Liverød (miljøsjef UiO), Hege Rudi Standal (UiO:Energi) og Even Dahl (Insj UiO).

 

Publisert 17. des. 2019 16:36 - Sist endret 20. feb. 2020 09:55