Bærekraftpris til masteroppgaver ved JUS, MN og SV

I dag ble det kjent hvem som får UiOs bærekraftpris for masteroppgaver 2019. Prisen går til tre studenter som har skrevet om den polske regjeringens angrep på rettsstaten, om forholdet mellom diett og miljøgifter i spekkhoggere, og om EUs tilnærming til ansvar for FNs bærekraftmål.

De tre vinnerne Steinar Træet, Clare Andvik (tidligere McEnally) og Sigrid Jerpstad tilhører henholdsvis Det juridiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Masterstudentene får prisen etter enstemmig vedtak av utdelingskomiteen.

Dette er andre gang UiO deler ut pris til de tre beste masteroppgavene knyttet til FNs bærekraftmål.

– Vi er veldig glade for å kunne vise frem det faglig sterke og viktige arbeidet som våre studenter gjør på dette området, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo, som står for den høytidelige overrekkelsen under Studentenes miljøfestival 3. september.

Angrep på den polske rettsstaten

Fotografi av prisvinner Steinar Træet
Steinar Træet får pris for sin masteroppgave. Foto: Privat

I oppgaven «A Judiciary under Siege. An Institutional Approach to Rule of Law Backsliding in Poland», ser Steinar Træet nærmere på hvordan det polske Lov- og rettferdighetspartiet har brukt sin posisjon til å reformere rettsvesenet på en måte som bidrar til å underminere domstolenes og dommernes uavhengighet.

Træet analyserer utviklingen i Polen fra et rettssosiologisk og institusjonelt perspektiv, og belyser blant annet hvilke forutsetninger og mekanismer som påvirker oppslutningen om et rettsvesen og dets bærekraft på lengre sikt.

 

Diett og miljøgifter i spekkhoggere

Bildet kan inneholde: personlig verneutstyr, arbeidstøy, snø, is, rekreasjon.
Clare ute på feltarbeid til den prisvinnende oppgaven om diett og miljøgifter hos spekkhoggere. Foto: Privat.

Clare Andvik (tidligere McEnally) har tatt for seg et tema som ikke har vært studert i Norge på nærmere sytten år: Forholdet mellom diett og miljøgifter i spekkhoggere. Dagens risikovurdering av spekkhoggerbestanden er basert på en begrenset studie fra 2002, da man antok at sild var eneste mat og forurensningskilde.

I sin oppgave «The effect of dietary preference on the levels of organohalogen contaminants and mercury in Norwegian killer whales (Orcinus orca)» viser Andvik derimot at spekkhoggerne er delt i sin diett. Noen spiser mye sel, som har et høyere forurensningsnivå. Slik kunnskap er svært viktig for en mer realistisk vurdering av i hvilken grad spekkhoggerbestanden er truet av forurensning.

Om EU og ansvar for FNs bærekraftmål

Fotografi av prisvinnende kvinne
Sigrid Jerpstad mottar pris for oppgaven om  EUs ansvar rundt FNs bærekraftmål? Foto: Privat

Hvordan forholder EU seg egentlig til ansvaret for å levere på FNs bærekraftmål? Det har Sigrid Jerpstad skrevet om i oppgaven «Who Should Bear the Burden? The EU´s Approach to Responsibility for the Sustainable Development Goals».

Historisk sett har det ikke vært konsensus i FN om fordeling av byrdene når det gjelder å levere på bærekraftig utvikling. Dermed blir det viktig å få analysert hvordan ulike utenrikspolitiske aktører oppfatter sine roller og ansvar knyttet til FNs bærekraftmål fra 2015. Analysen til Jerpstad er relevant for alle som jobber med spørsmål om rettferdighet og urettferdighet på den internasjonale arenaen, fordi den viser hvordan en sentral aktør vurderer sitt eget bidrag og hvordan EUs posisjoner og oppfatninger påvirket forhandlingsprosessen rundt formuleringen av bærekraftmålene.

Publisert 28. aug. 2019 09:51 - Sist endret 28. aug. 2019 12:16