CityStudio Oslo: Studenter for en bedre by

Det er ikke ofte at én enkelt students engasjement resulterer i et stort samarbeidsprosjekt mellom mange institusjoner og ett helt nytt studietilbud. Men det har blitt resultatet av innspillet vi fikk fra utvekslingsstudent Jennifer Vallee fra Canada.

To studenter holder frem bærekraftsmåle ti og tretten.

Bærekraftsmålene er et naturlig bakteppe for CityStudio Oslo. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Engasjerte og innovative studenter kan nå søke opptak til emnet CityStudio Oslo.

I CityStudio Oslo skal studenter, med bistand fra forskere, ansatte i Oslo kommune og andre interessenter jobbe fram eksperimentelle byutviklingsprosjekter. At Oslo er Miljøhovedstad i 2019 er bakteppet, og målet er at Oslo skal bli en enda bedre og enda grønnere by å bo i.

Etableringen av CityStudio Oslo er et eksempel på hvordan internasjonalisering bidrar til utveksling av ideer. Høsten 2017 startet Jennifer Vallee sine mastergradsstudier ved UiO. Med seg i bagasjen fra Canada hadde hun erfaring som student og prosjektmedarbeider i CityStudio Vancouver og et brennende engasjement for å gi studenter i Oslo muligheten til å være med å utvikle byen de bor i.

—Noe sånt må dere også gjøre, sa Jennifer til oss. Engasjement hennes tente også oss i rektoratet ved UiO og byrådsleder Raymond Johansen, forteller prorektor Gro Bjørnerud Mo. 

Sammen for en bedre by

Byutvikling må ses i sammenheng med kompetanse- og næringslivspolitikk, sa tidligere byråd Kjetil Lund da innovasjonsdistriktet Oslo Science City ble lansert tidligere i år.

—Det er vi enig i. Samtidig krever god byutvikling også en bred tverrfaglig tilnærming. CityStudio Oslo er et kinderegg som vil gi utfordrende og god læring for studentene, styrke samarbeid mellom byens utdanningsinstitusjoner og Oslo kommune, og ikke minst bidra til at byen blir bedre for oss alle, sier Bjørnerud Mo.  

Vancouver forbilde

Forbildet for CityStudio Oslo er CityStudio Vancouver. Siden etableringen i 2011 har CityStudio Vancouver bidratt i over 700 prosjekter som bidrar til å gjøre byen «more sustainable, liveable and joyful». Vancouver ble i 2019 tildelt 3. plass i Mercers Quality of city ranking (Oslo er rangert som nummer 25) og er ofte omtalt som Nord-Amerikas grønneste by. Lista er lagt.

–Oslo blir den første europeiske byen som benytter modellen fra Vancouver og sammen med byer i Australia og Canada ser vi fram til å bidra med Oslos styrker på byutviklingsfeltet. Vi skal lære og lære bort, avslutter prorektor.

Om OsloCity Studio

Professor i samfunnsgeografi, Per Gunnar Røe, er UiOs emneansvarlige og vil sammen med kolleger fra Fakultet for landskap og samfunn (NMBU), Institutt for urbanisme og landskap (AHO) og By- og regionforskningsinstituttet NIBR (OsloMet) gi studentene en god og tverrfaglig plattform. Studentene vil også bli godt kjent med Oslo kommune og utfordringene en av Europas raskest voksende byer må løse. Gjennom dialog med ansatte i Oslo kommune skal studentene selv definere sitt prosjekt, finne mulige løsninger og til slutt lansere sitt prosjekt i byen.

UiO og Oslo kommune er initiativtagere, og samarbeidspartnere er AHO, NMBU, OsloMet og BI.

Høsten 2019 er det 20 plasser tilgjengelig. Søkere bør ha kommet langt i sin bachelorgrad eller påbegynt sin mastergrad. For å sikre tverrfaglige og motiverte lag kreves det at søkere sender inn motivasjonsbrev og CV. Beskrivelse av emnet og informasjon om søknadsprosessen er tilgjengelig på emnesiden. Emnet gir 30 studiepoeng og deltagende studenter følger undervisning hver dag fra 09.00-16.00.

 

 

 

Publisert 5. juni 2019 13:35 - Sist endret 29. juli 2019 10:11