DIKU-tildeling: Millionstøtte til tre prosjekter ved UiO

DIKU deler ut over 50 millioner kroner til universiteter og høgskoler som skal utvikle nye måter å undervise studentene på. Tre prosjekter ved UiO har fått støtte.

skjermdump av youtube-film av DIKUs direktør

Diku-direktør Harald Nybølet kunngjør den første tildelingen under Dikus program for studentaktiv læring. (Bildet hentet fra film på Youtube.)

- Dette er gledelige nyheter. Vi er opptatt av å utvikle undervisningsformene våre og legge til rette for studentaktiv utdanning. At vi får anerkjennelse for arbeidet vårt er inspirerende, sier prorektor for utdanning ved UiO, Gro Bjørnerud Mo

De tre prosjektene på UiO som har fått støtte er følgende:

  • Centre on Experiential Legal Learning (CELL) - 4 989 888 kroner i støtte
  • Utforskende forelesninger og studentdrevne smågrupper i et stort humanistisk fag (UTFOR) - 5 millioner i støtte
  • Studentaktiviserende læringsbaner som akademisk ferdighetstrening på bachelornivå (SALBA) - 1 290 000 kroner i støtte.

Tildelingen ble offentliggjort idag, 26. april. Den er den første i en ny støtteordning som har blitt etablert i kjølvannet av stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning".

Støtteordningen forvaltes av DIKU - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Ordningen er en del av regjeringens plan for å trappe opp satsingen på kvalitet i utdanningssektoren. 

Det var i denne runden mulig å søke støtte opp til fem millioner per prosjekt. DIKU mottok 75 søknader om støtte til prosjekter, fra læresteder over hele landet

Mange spennende prosjekter i søkerbunken

Priskomiteen har plukket ut tolv prosjekter fra åtte ulike universiteter og høyskoler som altså får opptil 5 millioner kroner hver i støtte til å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.

DIKU-direktør Harald Nybølet sier til DIKUS nettsider:

– Det blir spennende å følge de 12 prosjektene som nå har fått støtte og se hva de får til. Dette er store og ambisiøse prosjekter, som skal utvikle, dele og spre ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner, sier han.

Ny sjanse våren 2020

Leder for komiteen som har vurdert søknadene, professor i pedagogikk ved UiO, Monika Bærøe Nerland var imponert over kvaliteten på søknadene:

- Vi i vurderingskomiteen skulle ønske at det var rom for å tildele midler til langt flere prosjekter, sier hun til DIKUs nettsider.

Det blir flere sjanser våren 2020. Da skal nye 50 millioner kroner deles ut.

Les mer om tildelingen og se hele listen på DIKUs nettsider

Publisert 26. apr. 2019 13:39 - Sist endret 16. mai 2019 14:42