Storeslem for UiO: Får fem nye ERC-stipender

Da Det europeiske forskningsrådet (ERC) offentliggjorde hvilke forskere fra norske universiteter som mottar ERC Starting Grants i dag, var fem av syv mottakere fra UiO.

erc-logo

–Dette er en gledens dag. Fem av våre yngre vitenskapere mottar prestisjetildelinger i skarp internasjonale konkurranse, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

En seier for HumSam

Av de fem vinnerprosjektene, kommer to fra Det humanistiske fakultet, to fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og ett fra Det juridiske fakultet.

– Det er interessant å merke seg hvilket samfunnsengasjement som ligger i prosjektene - til tross for at dette er en åpen arena uten tematiske føringer og med kvalitet som tildelingskriterium. Vi må gjerne lære av dette i forskningspolitikken! Vi har sagt det før; vi trenger ikke fortelle våre forskere at de skal være samfunnsengasjerte gjennom føringer på utlysningene, de er selv de beste til å definere sine forskningsspørsmål og da viser de selvsagt også at de er motivert av å utvikle kunnskap som betyr mye for samfunnet.

Av de fem nye ERC Starting Grant-vinnerne er det tre kvinner. –Jeg er svært glad for at vi lykkes med våre yngre forskere og at de får anerkjennelse for det svært gode arbeidet de legger ned, fortsetter Stølen. Dette er et sterkt grunnlag når UiO skal utvikle seg videre - med kvalitet som ledestjerne.

– Fjær i hatten for UiO

Også forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø lar seg imponere. - Gratulerer til UiO som har fått hele fem ERC Starting Grants. Dette er prestisjefylte stipender som gis til unge forskere som viser stort potensial, og er virkelig en fjær i hatten for UiO, sier hun.

– Denne tildelingen viser at Norge har unge fremragende forskere som kan å hevde seg i den internasjonale forskningstoppen, forsetter Nybø.

Vinnerprosjektene

Forsker Are Skeie Hermansen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Are Skeie HermansenForsker Are Skeie Hermansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi er tildelt ERC Starting Grant. Hermansen vil i prosjektet OrgMIGRANT studere økonomisk integrasjon av innvandrere og deres etterkommere fra et organisasjonsperspektiv. Prosjektet skal undersøke segregasjon mellom arbeidsplasser og ulikhet innad i organisasjoner ved bruk av detaljerte data fra Norge og utvalgte andre land i Vest-Europa og Nord-Amerika.

Les mer: ERC Starting Grant til Are Skeie Hermansen

Førsteamanuensis Elisabeth Schober, Sosialantropologisk institutt

Elisabeth SchoberFørsteamanuensis Elisabeth Schober ved Sosialantropologisk institutt er tildelt ERC Starting Grant. I prosjektet PORTS skal hun utforske havnene som økonomisk front mellom den enkelte by og det globale havet. Både det lokale og det globale er fokus for PORTS. Schober vil undersøke hvilke daglige prosesser som holder denne livsnødvendige og verdensomspennende flyten gående. Hun ønsker også å svare på hvordan de maritime arbeiderne opplever den globaliserte handelen, kappløpet mot bunnen og den økende automatiseringen.

Les mer: EU-millioner til forskning på havner

Forsker Ingrid Lossius Falkum, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Ingrid Lossius FalkumForsker Ingrid Lossius Falkum er tildelt ERC Starting Grant for prosjektet «The Developing Communicator: Pragmatics, Sense Conventions and Non-Literal Uses of Language» (DEVCOM). Prosjektet skal belyse hvilke stadier og faktorer som bidrar til barns pragmatikkutvikling, det vil si evnen til å forstå taleres hensikter. DEVCOM kombinerer innsikter fra lingvistikk, filosofi og psykologi.

 

Les mer: EU-midler til prosjekt om utviklingen av barns kommunikasjonsferdigheter

Forsker Bodhisattva Chattopadhyay, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Bodhisattva ChattopadhyayForsker Bodhisattva Chattopadhyay er tildelt ERC Starting Grant for prosjektet «CoFutures: Pathways to Possible Presents», som tar utgangspunkt i fiksjonsfortellinger om framtiden. Framtidsfiksjon setter leseren i stand til å spekulere, se for seg, og i noen tilfeller forutse mulige framtider: framtidige samfunn, teknologier og kunnskap. Det kan sette oss i stand til å endre, utvikle og tilpasse samtiden mot en mer ønskelig framtid, og stille spørsmål ved spenninger og konflikter i nåtiden. Prosjektets mål er å formulere ny teori for hvordan forestillinger om framtiden endrer nåtiden.

Les mer: Får ERC Starting Grant for å forske på fortellinger om framtiden

Professor Maja Janmyr, Norsk senter for menneskerettigheter

Maja JanmyrProfessor Maja Janmyr er tildelt ERC-midler for prosjektet BEYOND. BEYOND-prosjektet revurderer fullstendig innvirkningen av internasjonal flyktningerett i en tid når beskyttelse av flyktninger blir stadig mer politisert og mange politiske aktører stiller spørsmål ved den fortsatte relevansen av FNs flyktningkonvensjon. Prosjektet er det første til å utvikle et helt nytt globalt og teoretisk rammeverk for å forstå posisjonen og oppførselen til de mange statene som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon - men som likevel er vertskap for noen av vår tids største flyktningegrupper. Her tenker vi eksempelvis på land som Libanon, Bangladesh og Pakistan. Kunnskapen vi får av å empirisk studere disse casene er viktig ikke bare for å utvikle en mer effektiv global flyktningerett, men også for å få en dypere innsikt hvordan internasjonale konvensjoner - og folkeretten i øvrig - faktisk virker.

Les mer: Fikk tilslag på ERC Starting Grant på første søknadsforsøk


UiO har nå totalt 59 ERC-tildelinger

UiO har nå totalt 59 ERC-tildelinger, og det er fremdeles flere utlysninger som skal avgjøres i løpet av året.

–Jeg gratulerer alle de verdige vinnerne, og også alle andre UiO-ansatte som nådde svært langt i denne harde konkurransen. Og jeg sier stor takk til støtteapparatet rundt som legger ned mye godt arbeid for at vi skal lykkes. Det er alltid godt å være rektor ved UiO, avslutter en fornøyd Stølen, men noen dager er ekstra hyggelige. Dagen i dag er en slik dag.

Mer om ERC

Publisert 3. sep. 2019 11:58 - Sist endret 4. sep. 2019 14:23