EU-prosjekt om "transferable skills" baner vei for en sterk europeisk universitetsallianse

Universitetet i Oslo har sammen med fem sterke partnere mottatt EU-midler til et prosjekt, som skal gi ny kunnskap om "transferable skills" og samtidig skape fundamentet for en fremtidig universitetsallianse.

Bildet kan inneholde: produkt, teknologi, data-tastatur, elektronisk apparat.
Universitetet i Oslo deltar i prosjektet med Centre for Computing in Science Education.

Humboldt-Universität zu Berlin, Universidade de Lisboa, Université Catholique de Louvain, Université de Paris, Aarhus Universitet og Universitetet i Oslo skal jobbe sammen i et nytt toårig EU-prosjekt med oppstart i september. "Transferable skills" kan oversettes til tverrgående kompetanser, kunnskap som for eksempel evnen til å strukturere store datamengder, analysere komplekse scenarier eller formidle kompleks forskning.

Universitetet i Oslo deltar i prosjektet med the Center for Computing in Science Education, ledet av professor Anders Malthe-Sørenssen.

Prosjektet har også et annet formål forteller rektor Svein Stølen.

– Planen er at de seks universitetene på sikt vil søke om å bli en europeisk universitetsallianse, hvor også Kings College London skal inngå. Her kan arbeidet med transferable skills bli et springbrett til flere felles initiativer, sier Stølen, som også leder alliansen.

Visjonen om å knytte europeiske universiteter tettere sammen ble opprinnelig foreslått i 2017 av den franske presidenten, Emmanuel Macron, i en tale ved Sorbonne. Macrons hensikt var å intensivere samarbeidet mellom europeiske universiteter for å styrke forskernes kunnskapsutveksling og øke studentenes mobilitet.

Ambisjonen er at det frem mot 2024 skal dannes en rekke universitetsnettverk på tvers av landene som deltar i Erasmusprogrammet.

– Selv om vi jobber i forskjellige nasjonale systemer, så deler vi den samme visjonen: nemlig å forske og utdanne på internasjonalt toppnivå. Prosjektet handler om tverrgående kompetanser, men de langsiktige perspektivene er langt større for oss. Vi ønsker at styrke vår egen verdi for samfunnet, men også på et dypere plan å styrke de europeiske universitetenes bidrag til Europas utvikling. Der er nok av utfordringer å ta fatt på, og vi kan kun løse dem, hvis vi arbeider sammen, avslutter Stølen.

Les mer om prosjektet på våre engelske nettsider.

Publisert 4. juli 2019 14:09 - Sist endret 25. juli 2019 13:22