Femti år med samarbeid for fred

I år feirer vi 50 år med samarbeid mellom Den internasjonale sommerskole ved UiO og Peace Research Institute Oslo (PRIO). 

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, samfunnet, begivenhet, ungdom, offentlig område.

Årets kull i emnet Peache Research består av 20 studenter fra hele verden. Foto: Oda Davanger/UiO.

– Sommerskolen ville ikke vært den samme uten dette viktige partnerskapet. Når vi jobber for internasjonal fred, trygghet og samarbeid, må arbeidet bygge på fagkunnskap og har alt å vinne på å skje innen en faglig forståelsesramme, sier prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Mo. 

I 1969 gikk sommerskolen og PRIO sammen for å tilby et kurs i fredsforskning (Peace Research). Hvert år i 50 år har studenter fra alle verdens hjørner reist til Blindern for å delta på fredsforskningkurset, som er undervist av forskere ved PRIO. Studentene kommer fra universiteter og ideelle organisasjoner fra hele verden. De kommer med ulike erfaringer og kulturforståelse.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo og direktør ved PRIO, Henrik Urdal i Aulaen. Foto: Oda Davanger/UiO
Prorektor Gro Bjørnerud Mo og direktør ved PRiO, Henrik Urdal sammen ved åpningen av Den internasjonale sommerskole i Universitetets aula. Foto: Oda Davanger/UiO

– Emnet har i løpet av årene tatt opp noen av de mest pressende utfordringer vi står ovenfor – og diskutert hvordan de skal løses, forteller direktør ved PRIO, Henrik Urdal. –Kurset har som formål å introdusere studentene til kunnskap som bringer oss mot et globalt samfunn der fred er normen, og vold det sjeldne unntaket, sier han.

I år undervises emnet av seniorrådgiver ved PRIO Kendra Dupuy. Årets kull på 20 studenter kommer fra følgende land: Brasil, Colombia, Danmark, Etiopia, Hviterussland, India, Irland, Japan, Kenya, Kroatia, Nederland, Norge, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Tyrkia, Ukraina, USA, Jemen og Egypt.

Gjesteforeleser for kurset og professor ved PRIO Stein Tønnesson, forteller at mange studenter tar med seg et verdifullt internasjonalt nettverk, og flere får posisjoner der de er i stand til å aktivt arbeide for fredelige løsninger i verden:

– Noen av de jeg kjente som studenter på 80 og 90-tallet jobber nå i regjeringer eller i FN-systemet. Noen er ambassadører, og en er endog visegeneralsekretær av ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

Studentene får en generell introduksjon til det tverrfaglige feltet, der teori om voldelig konflikt, fred og ulike håndteringsstrategier gjennomgås, samt internasjonale systemstrukturer. Emnet er både akademisk anlagt og omfatter elementer av å være et praktisk forskningsfelt.

– Den internasjonale sommerskolen har siden begynnelsen vært et fredsprosjekt, sier direktør ved sommerskolen Nita Kapoor. – Som en del av etterkrigstidens gjenoppbygging og en nyvunnet verdsettelse for internasjonal fred, ønsket grunnlegger Phillip Boardman å ivareta brobyggingsidealet som ledd i sommerskolens verdigrunnlag. Fredsforskningsemnet er en del av den sentrale visjonen ved ISS, understreker hun.

Publisert 27. juli 2019 10:00