Håkon Glørstad fortsetter som direktør for Kulturhistorisk museum

Håkon Glørstad innehar denne stillingen i dag, og får nå tilbud om å fortsette en ny åremålsperiode.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer. 

Museet er forskningsintensivt og rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

– Jeg er veldig glad for at Glørstad også skal være direktør fremover. Vi har en svært spennende utvikling foran oss med bygging av nytt Vikingskipskipsmuseum, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo.

Bilde av Håkon Glørstad
Håkon Glørstad, direktør for Kulturhistorisk museum

Glørstad er dr.philos. fra UiO, med avhandlingen Neolittisk renessanse, hypoarkeologiske tekster om neolitikum i Sør-Norge. Han har mastergrad i nordisk arkeologi. Han har lang erfaring fra ulike stillinger ved museet, hvor han også har en fast stilling som professor.  Glørstad har hatt en rekke faglige verv.

– Jeg er glad for å fortsette det gode samarbeidet med universitetsledelsen om å utvikle museet. Museet har de siste årene hatt en meget positiv utvikling og for meg er det fint å kunne følge opp dette arbeidet i årene som kommer. Ikke minst krever det store prosjektet med nytt vikingtidsmuseum kontinuerlig og stabil oppfølging, sier direktør Håkon Glørstad.

Publisert 3. des. 2019 14:56 - Sist endret 3. des. 2019 15:05