Informasjonsteknologi og sykehusutvikling

Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst inngår samarbeid om informasjonsteknologi og digital sikkerhet.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, samtale, hånd.

Bak: Per Morten Sandset og Cathrine M. Lofthus. Foran: Morten Dæhlen og Gro Jære. Foto: Hild Lamvik, Sykehuspartner.

UiO har et omfattende strategisk og operativt samarbeid med Helse Sør-Øst RHF om medisinsk utvikling. Nå utvides samarbeidet om forskning og innovasjon innen informasjonsteknologiområdet.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og Sykehuspartner i Helse Sør-Øst, som leverer IKT-tjenester til alle sykehusene i området, inngikk 18. desember 2019 en ny samarbeidsavtale. 

–  Det er svært gledelig at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass. Sykehuspartner som er tjenesteleverandør for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, er vårt viktigste miljø for å sikre gode og trygge IKT-løsninger for fremtidens helsetjeneste. Denne samarbeidsavtalen gir Sykehuspartner HF den beste muligheten for å sikre ny og oppdatert kompetanse på området, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Samarbeidet vil være viktig både innen forskning og innovasjon.

– UiO har det største og bredeste forskningsmiljøet innen informasjonsteknologi i Norge og helsesektoren trenger kompetanse i hele bredden av IKT-området. Vi vil ha stor nytte av et nært forskningssamarbeid med Sykehuspartner, sier viserektor Per Morten Sandset ved UiO. 

Digital sikkerhet

Samarbeidet starter med å se på fremtidens IT-arkitekturer og helsesektorens særlige behov innen digital sikkerhet.

– Dette vil omfatte alt fra utvikling av sikre løsninger i eksisterende og nye IKT-systemer til håndtering av trusler som må forebygges med robuste sikkerhetstiltak. Innen IT-arkitektur vil samarbeidet dreie seg om utvikling av fleksible og utvidbare IT-arkitekturer som er avgjørende viktig når nye digitale tjenester skal integrerer og eksisterende systemer må revideres, sier dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Delte stillinger

Avtalen legger opp til at partene skal styrke sin faglige koordinering inn mot større satsinger og utvikle møteplasser for ideutvikling og informasjonsutveksling. 

– Vi har arbeidet med å få på plass en slik avtale over noe tid, og jeg er svært fornøyd med at den nå er klar og at vi i Sykehuspartner kan starte et nært samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved universitetet, sier administrerende direktør i Sykehuspartner HF, Gro Jære. 

I tillegg til samarbeid innen forskning og undervisning, åpner også avtalen for at de to partene kan ansette medarbeidere i kombinerte stillinger som forsker og vitenskapelig ansatt. 

– Avtalen åpner for at vi kan tilby våre ansatte å følge undervisning og veiledning ved fakultetet, og nøkkelpersonell hos oss kan også være aktuelle for kombinerte stillinger. Dette vil helt klart bidra til å øke kompetansen i Sykehuspartner, sier Jære.

Publisert 18. des. 2019 15:01 - Sist endret 19. des. 2019 10:13