Ingen oppstartsbevilgning til Vikingstidsmuseet

Da revidert nasjonalbudsjett ble presentert i dag, var det uten oppstartsbevilgning til det nye vikingtidsmuseet. Dette til tross for at regjeringen i januar stadfestet at de vil starte byggearbeidet.

Gokstadskipet slår sprekker, og må støttes opp for å unngå kollaps. Foto: Kulturhistorisk museum/UiO

Gokstadskipet slår sprekker, og må støttes opp for å unngå kollaps. Foto: Kulturhistorisk museum/UiO. 

–Vi er svært overrasket over at regjeringen ikke har fått plass til å ivareta den unike verdensarven vikingskipene utgjør, sier rektor Svein Stølen.

Vikingskipene står i fare for å kollapse på grunn av forvitring. Vibrasjoner og klima er de største truslene mot skipene. Det nye vikingtidsmuseet skal ivareta disse forholdene slik at vikingskipene blir sikret på en mye mer hensiktsmessig måte.

–Situasjonen for vikingskipene er prekær. Det nye Vikingtidsmuseet er helt avgjørende for at vi skal få tatt vare på skipene på en tilfredsstillende måte. Gitt situasjonen kan vi ikke sove godt om natten før en oppstartbevilgning er på plass. Det påhviler nå Stortinget et stort ansvar å sikre at vi snarest kommer i gang med byggingen, avslutter Stølen.

 

Publisert 14. mai 2019 11:02 - Sist endret 16. mai 2019 14:42