English version of this page

Inngår ikke ny avtale med Elsevier

Etter lange forhandlinger er det nå klart at norske forskningsinstitusjoner ikke klarer å komme til enighet med forlaget Elsevier om en tilfredsstillende ny avtale.

– Tilbudene vi har fått fra forlaget oppfyller ikke våre krav om åpen tilgang. Det er fra Elseviers side ikke vilje til å redusere kostnadene for lesetilgang og flytte forretningsmodellen til å ta seg betalt for publisering, sier rektor Svein Stølen.

Avtalen sies dermed opp. Rektoratene ved universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim har gitt sin tilslutning til å si opp avtalen.

Tilgang til artikler

Selv om avtalen sies opp, vil norske forskere fortsatt kunne publisere i Elseviers tidsskrifter. Avhengig av de enkelte institusjonenes avtale om tilgang til eldre årganger, vil forskere og studenter fortsatt ha tilgang til å lese artikler i Elseviers tidsskrifter utgitt til og med 2018. Forskere og andre som trenger tilgang til artikler oppfordres til å henvende seg til sin institusjons bibliotek. Ved UiO er det Universitetsbiblioteket som er behjelpelig med å skaffe artikler som UiO ikke har tilgang til. Søk opp og bestill artikkelen i Oria, så skaffer biblioteket den for deg.

Ressurser

Aktuelle saker

Publisert 12. mars 2019 11:07 - Sist endret 16. mai 2019 14:42