Innovasjonsbegrepet utvides

Mange tenker på innovasjon som utvikling av nye produkter eller også noe som er egnet for kommersiell virksomhet. Nå vil rektor Svein Stølen styrke satsingen på sosial innovasjon, der samfunnsnytten er den viktigste faktoren. 7. januar vies UiOs innovasjonskonferanse til temaet.

Bildet kan inneholde: eiendom, tekst, arkitektur, eiendom, tre.

En arbeidsgruppe ledet av professor Ellen Rees leverte tidligere i år rapporten "Et inkluderende innovasjonsløft". Rapporten peker på at det allerede skjer svært mye sosial innovasjonsvirksomhet ved Universitetet i Oslo, men uten at mange er klar over det. Rapporten var et underlag til en diskusjonssak om sosial innovasjon i siste møte i universitetsstyret.

– Det er et enormt potensial for sosial innovasjon ved UiO. Vi er på god vei, men jeg mener det er behov for økt oppmerksomhet og kunnskap, og et bredere perspektiv på hva innovasjon er. Rapporten er et godt utgangspunkt, sier rektor Svein Stølen.

Innovasjonsrådet, som ledes av viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, skal fremover vurdere tiltak knyttet til de ulike områdene som arbeidsgruppen foreslo: bevisstgjøring, synliggjøring, organisering, stimulering og undervisning. Det er allerede klart at sosial innovasjon er tema for UiOs innovasjonskonferanse 7. januar. 

Innovasjon på tvers av skiller

I rapporten lanserte arbeidsgruppen et nytt forslag til definisjon: Innovasjon er nye ideer som virker. Innovasjon består av prosesser som leder til et nytt eller forbedret produkt eller tiltak som vil forbedre tjenester eller løse samfunnsmessige behov. Det handler om å tilføre samfunnet verdi.

– Vi trenger et mer inkluderende innovasjonsbegrep fordi vi ser at vi må bli flinkere til å dyrke frem innovasjon på tvers av faglige og organisatoriske skiller for å løse utfordringene samfunnet står overfor. Her har UiO en stor fordel av nettopp den faglige bredden, sier Stølen.

Venter suksesshistorier

Dermed vil vi kanskje fremover få flere prosjekter som Health Information Systems Program (HISP), et IFI- prosjekt fra 90-tallet. HISP utviklet programvaren DHIS 2, som gir oppdaterte helsedata for 1,5 milliarder mennesker i mer enn 60 land. Eller avhørsmetoden Kreativ, et enestående samarbeid mellom Senter for menneskerettigheter og politimyndigheter i flere land. Samarbeidet bidrar til å styrke en rettferdig rettergang og forebygge tortur, og metoden er på FNs liste over «best practice» i avhørsteknikker.

– Dette er bare to av mange eksempler på sosial innovasjon, og jeg tror vi vil se flere slike suksesshistorier i årene som kommer. 7. januar blir første anledning til å synliggjøre noe av det mangfoldet som foregår, avslutter Stølen.

Vedlegg:

Publisert 1. okt. 2019 09:18 - Sist endret 1. okt. 2019 09:18