Insj kan bli beste nykommer

UiOs studentveileder Insj er nominert i kategorien «Best Newcomer» i Nordic Startup Awards. – For oss er det en bekreftelse på at vi gjør noe riktig og at arbeidet vi gjør blir lagt merke til, sier Insj-leder Øistein Sonstad.

Folkene bak INSJ med plakat

Bildet er hentet med tillatelse fra nettsiden til Insj.

Nominasjonen betyr at Insj er en av fem finalister i denne kategorien i Norge.

De andre nominerte er:

  • Katapult Ocean,
  • The Lunicorn,
  • Seacirc,
  • Evoy

Først - norsk finale

1. november kåres de norske vinnerne. Skulle Insj UiO vinne den norske finalen blir det konkurranse mot andre regionale vinnere, der vinneren går til den globale finalen 5. desember.

60 land er med

Konkurransen ble første gang avholdt i Danmark i 2012, men siden er den økt til å omfatte over 60 land på tre kontinenter.

– At Insj nå trekkes frem på en internasjonal arena gir oss veldig motivasjon å fortsette arbeidet og veksten, sier Sonstad.

Studentinnovasjon vokser

Insj UiO ble opprettet våren 2018, og tilbyr veiledning og et 7-ukers akseleratorprogram for studenter som ønsker å starte egen bedrift eller har en god idé. I løpet av det første året hadde Insj 65 studenter til veiledning, et tall som ser ut til å øke til 200 i år.

I utkastet til Strategi 2030 står det at UiO skal «bli et knutepunkt for studentinnovasjon i regionen.» En nominasjon til Insj kun et drøyt år etter oppstart vitner om en økende oppmerksomhet om studententreprenørskap.

God modell for studentinnovasjon

– Dette er veldig hyggelig. Først og fremst er det en fjær i hatten for Insj, men det er også en anerkjennelse av at vi gjennom Insj UiO har funnet en god modell for studentinnovasjon. Vi fortsetter arbeidet med å legge til rette for ulike former for innovasjon ved UiO, sier rektor Svein Stølen.

Publisert 17. okt. 2019 14:16 - Sist endret 17. okt. 2019 14:17