Internasjonalt klasserom på Blindern i sommer

Denne helgen vil studenter fra 87 land strømme til Blindern. 500 studenter skal i seks uker delta på Den internasjonale sommerskole ved Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: mennesker, produkt, moro, ungdom, samfunnet.
Foto: Foto: UiO/Mantas Gregaliunas

Mandag 24. juni går startskuddet for UiOs sommerskole. Det er 73. gang den avholdes. Studentene ønskes velkommen i universitetets aula av prorektor Gro Bjørnerud Mo og direktør for Diku, Harald Nybølet. Åpningen etterfølges av en mottagelse i Oslo rådhus med ordfører Marianne Borgen som vertskap.

Internasjonalt samarbeid i fokus

Den internasjonale sommerskole (ISS) har siden opprettelsen i 1947 hatt som mål å bidra til internasjonalt samhold og samarbeid.

–Siden den gangen har sommerskolen vært en viktig del av UiOs internasjonalisering. Mer enn 30.000 studenter fra 150 land har gått på ISS og tatt intensive emner på både bachelor og masternivå i norsk språk, kultur, historie og samfunn, så vel som emner innen utvikling, fred, internasjonale relasjoner og statsvitenskap, sier prorektor Bjørnerud Mo.

Idealismen bak sommerskolen har bestandig lagt vekt på det internasjonale klasserommet som virkemiddel for utvikling og fredelig sameksistens. Den interaktive pedagogikken gjør at studentene inviteres til dialog på tvers av landegrenser og verdenssyn.

–Skal vi takle verdens globale utfordringer, er forståelse for hverandres nasjoner og kulturer viktigere enn noen gang., sier sommerskolens direktør Nita Kapoor.

Norge må oppleves

Sommerskolen vektlegger at studenter skal få oppleve mer av Norge enn hovedstaden, og at studentene skal ha møteplasser på tvers av klassene. I løpet av sommeren arrangeres derfor ekskursjoner til ulike deler av landet. Det innebærer alt fra  sightseeing i Oslo og tur i Nordmarka, til ekskursjoner til Vestfold, Hallingdal, Bergen og Telemark – og til og med fjellklatring og rafting i Jotunheimen.

Stipender til norske studenter

UiO har kanalisert stipender til 180 studenter for å delta på sommerskolen. Stipendene bidrar til å sikre internasjonalt mangfold, også fra utviklingsland. For å få flere fra studenter fra Norge, har ISS i år også tildelt 20 stipender til studenter fra UiO. «Stipendene som ISS tilbyr, er et ledd i UiOs globale samfunnsoppdrag og står sentralt i vårt arbeid for å bringe folk sammen for å dele og lære på tvers av ulikheter», sier Kapoor.

 

For mer informasjon

Den internasjonale sommerskolens nettside

UiOs pressekontakt: tlf.  930 77 006, epost: pressekontakt@uio.no

Nita Kapoor, direktør ISS: tlf. 90208070, epost: nitak@iss.uio.no

 

Publisert 20. juni 2019 17:32 - Sist endret 25. juli 2019 13:22