Nye direktører ved UiO

I styremøtet 19. juni ble Jo Døhl tilbudt stilling som fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og Tore Rem ble tilbudt stillingen som direktør for satsingen UiO:Norden. 

Jo Døhl
Jo Døhl. Foto: UiO

Ny fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Jo Døhl er utdannet fra Universitetet i Oslo som Dr. scient i kjemi og jobber for tiden som instituttleder ved Kjemisk institutt. Han har tidligere jobbet med forskning og forskningsledelse i farmasøytisk industri. Han har også ledet og bygget opp HR-, kvalitets- og IT-området i Norsun, en norsk produksjonsbedrift av solceller.

Døhl kan vise til lang operasjonell og strategisk erfaring med ledelse, administrasjon, organisasjonsutvikling og endringsarbeid innen teknologitunge kunnskapsbedrifter.

Tore Rem tilbudt stillingen som direktør for UiO:Norden

Tore Rem
Tore Rem. Foto: UiO

Tore Rem arbeider for tiden som professor i engelsk litteratur og er fagansvarlig for ENGLABS ved Institutt for litteratur og områdestudier (ILOS).

Han har tidligere ledet ulike forskningsprosjekter, samt også vært leder for ph.d.-utdanningen ved HF og ILOS. I tillegg til dette har han hatt lederverv ved fakultetet og instituttet. Tore Rem har vært medlem av redaksjonsrådet i Nytt Norsk Tidsskrift UiO:Norden-satsingen er en tverrfaglig humsam-satsning med  mål om å fremskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.

Publisert 20. juni 2019 15:00 - Sist endret 20. juni 2019 15:00