Kandidatundersøkelsen: Enda flere i fast jobb

Kandidater fra Universitetet i Oslo klarer seg fint i arbeidslivet. Det viser Kandidatundersøkelsen, som ble offentliggjort i dag. Ekstra godt går det med dem som har lang utdannelse, og som er flinke til å kommunisere sin egen kompetanse.

Foto: UiO/Anders Lien

–Jeg er veldig glad for å se at det går godt med kandidatene våre og at det så tydelig er bruk for dem og deres kompetanse i samfunnet! Det er spesielt gledelig at enda flere enn tidligere opplever at de har en relevant utdanning for arbeidsoppgavene de møter, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo.

89 prosent av kandidatene har heltidsstilling. Aller best går det med kandidater som har mastergrad.

UiO-kandidatene arbeider hovedsakelig med rådgivning, saksbehandling, undervisning og pedagogisk arbeid.

Undersøkelsen viser at offentlig sektor er den største arbeidsgiveren (60 prosent). Mange starter i vikariat i første jobb, men vikariatene leder ofte til fast jobb. Hele 90 prosent av dem som startet i vikariat, har nå en fast stilling.

Hva skal til for å lykkes?

Det er noen felles trekk som kjennetegner dem som opplever å ha relevant jobb. Blant annet er det å kunne kommunisere egen kompetanse svært viktig. I tillegg viser Kandidatundersøkelsen det samme som andre lignende undersøkelser: De kandidatene som benytter seg av rådgivning- og veiledningstjenester kan enklere forklare hva de har å by på i arbeidsmarkedet.

–Nok en gang ser vi hvor viktig karriererådgiving, og det å benytte seg av veiledning, er. Jeg vil anbefale alle å ta kontakt med Karrieresenteret allerede tidlig i studieløpet, sier prorektor.

Videre er lang utdanning og kontakt med forsknings- og utviklingsarbeid viktig for å være tilfreds med både jobb og faglig utbytte. UiO-utdanninger der koblingen mellom forskning og utdanning er sterk kommer svært godt ut, presiserer prorektor.

Resultatene er viktige

–Innsikten fra Kandidatundersøkelsen er svært viktig når vi utvikler utdanningsprogrammene våre. Jeg vil gi en stor takk til alle kandidatene som har gitt av sin tid og innsikt. De er med på å hjelpe oss til å utvikle enda bedre utdanningsprogrammer for fremtiden, avslutter prorektor.

Her kan du lese hele rapporten (pdf).

Om Kandidatundersøkelsen

Høsten 2018 gjennomførte Universitetet i Oslo (UiO) en kandidatundersøkelse blant uteksaminerte kandidater som fullførte bachelorgrad, mastergrad, profesjonsutdanning eller PhD i perioden 2014 til våren 2018.

Undersøkelsen skal kartlegge kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning og læringsutbytte.

Kandidatundersøkelsen er et element i UiOs kvalitetssystem for utdanning, og skal gi UiO informasjon som kan benyttes for videreutviklingen av UiOs utdanningstilbud

140 ulike studieprogrammer er representert i undersøkelsen, alt fra profesjonsutdannelser som medisin og psykologi til tverrfaglige bachelorprogrammer og forskerutdanning (PhD). UiO får rapporter for hver av enhetene.

Svarprosenten på undersøkelsen var 38 prosent (6253 gyldige besvarelser).

Publisert 20. mai 2019 13:13 - Sist endret 20. mai 2019 18:06