English version of this page

UiO legger fram sitt første klimagassregnskap

For første gang har UiO utarbeidet et klimagassregnskap. Reise og transport utgjør om lag en tredjedel av UiOs klimagassutslipp.

Rektor Svein Stølen er godt fornøyd med at UiOs første klimaregnskap nå er på plass.

- Klimagassregnskapet vil bidra til at UiO kan iverksette nye tiltak og gjøre driften av UiO så bærekraftig som mulig. UiO har gjennom satsinger som Grønt UiO allerede redusert utslippene på flere områder, men med klimagassregnskapet har vi nå fått et kvantitativt og helhetlig kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle arbeidet med tiltak, sier Stølen.

Reisevirksomhet og bygningsmasse største kilder

Regnskapet viser at UiOs klimagassutslipp for 2018 er på om lag 68 000 tonn CO₂-ekvivalenter (CO₂e). Reisevirksomhet gir det største bidraget til UiOs klimagassutslipp, og det er flyreiser som står for hoveddelen av disse utslippene med over 20 prosent.

UiO har videre forvaltningsansvar for en bygningsmasse på 472 000 m2 og leier 115 000 m2, noe som gir et betydelig energibehov av elektrisitet og fjernvarme. Energibruk utgjør mer enn en femtedel av UiOs totale utslipp.

Klimagass-regnskapet - prosentvis fordeling

Oppfølging av klimagassregnskapet

Klimagassregnskapet vil følges opp med tiltak og inkluderes i den pågående prosessen med Strategi 2030, men allerede nå kan studenter og ansatte komme med sine innspill og delta i debatten om hvordan UiOs klimafotavtrykk kan reduseres.

Fakta

Statistikk over klimagassutslipp omfatter både karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). For å kunne sammenligne disse gassenes evne til å varme opp atmosfæren, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter.

Kilde: Store norske leksikon

- Hvert land, hver bedrift, hver by, hver organisasjon og hver enkelt av oss må mobilisere for å dramatisk kutte klimagassutslippene. Studenter og ansatte har allerede engasjert seg, blant annet med flyoppropet, og jeg ser fram til det videre arbeidet, avslutter Stølen.

I år vil også idékonkurransen Rektors utfordring  handle om hvordan UiO kan kutte utslipp. UiO inviterer alle studenter til å sende inn sin idé til hvordan UiOs klimafotavtrykk kan reduseres. 1.-3. plass premieres med 10 000 kroner.

Publisert 21. mai 2019 08:30 - Sist endret 21. mai 2019 14:45