English version of this page

Knut Willem Ruyter nytt vitenskapsombud

Professor Knut Willem Ruyter er ansatt som vitenskapsombud ved Universitetet i Oslo de neste tre årene. Ombudet er uavhengig organisasjonen og skal bl.a gi veiledning og råd til vitenskapelig ansatte som befinner seg i vanskelige forskningsetiske situasjoner.

Professor Knut Willem Ruyter, UiO.

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg ansatte Ruyter den 19. mars 2019 i stillingen som vitenskapsombud for både Humsam-området og MedNat-området i til sammen 80 % stilling for en periode på 3 år.

Vitenskapsombudet skal være en uavhengig bistandsperson, som har i oppgave å gi veiledning og råd til vitenskapelige ansatte som befinner seg i en problematisk forskningsetisk situasjon. Ombudet kan også opptre som uformell megler. Stillingen er uavhengig i forhold til den øvrige organisasjonen.

Knut Willem Ruyter er 64 år og har vært knyttet til UiO siden 1990. Han tok sin doktorgrad ved Det teologiske fakultet i 1995. Ruyter har lang erfaring og kunnskap om forskningsetikk. Han har blant annet arbeidet med forskningsetikk for de nasjonale forskningsetiske komiteer under Norges forskingsråd, og for de regionale komiteene for medisin og helsefaglig forskningsetikk under Det medisinske fakultet. Han er nå ansatt i stilling som avdelingsdirektør i de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglige forskningsetikk i helseregion sør-øst (REK), Det medisinske fakultet og i stilling som professor II ved Det teologiske fakultet.  

Publisert 20. mars 2019 12:46 - Sist endret 26. mars 2019 13:57