Nytt studieprogram med braksuksess

10 877 dyktige søkere har fått tilbud om studieplass ved UiO i 2019. Det er tre førstevalgssøkere per studieplass. UiOs nye, tverrfaglige studieprogram, Honours-programmet, er blant de tre mest attraktive studiene.

Bildet kan inneholde: mennesker, tre, arkitektur, kolonne, anlegg.

Alle nye studenter tas imot på Universitetsplassen mandag 12. august. Foto: Jarli&Jordan/UiO

–Det er alltid like inspirerende å tilby studieplasser til nye, engasjerte og motiverte studenter! Jeg er glad for at UiO også i år har mange av landets mest populære utdanninger, og jeg er spesielt fornøyd med at så mange godt kvalifiserte studenter ønsker seg til vårt nye bachelorprogram, honours-programmet, sier rektor Svein Stølen.

Tverrfaglighet for de store utfordringene

Honours-programmet er det første av sitt slag i Norge, og tilbys for første gang høsten 2019.

Studentene kan velge fordypning innen realfag eller humaniora, og programmet retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter. Studentene tar 10 studiepoeng mer hvert år enn på et vanlig bachelorprogram. Gjennom en bachelor i honours-programmet vil studentene få en solid faglig plattform innen realfag eller humaniora, samtidig som de får erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og prosjekter. For kullet som starter i 2019 er fellestemaet kunstig intelligens.

– Det er svært gledelig å se at nye og fremtidsrettede studietilbud slår an. Skal vi møte og løse samfunnets utfordringer som for eksempel beskrevet i bærekraftsmålene, må vi evne å tenke på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, slik dette studieprogrammet gjør. Vi vet at studenter som søker seg til UiO ønsker å bidra til noe større enn seg selv, til å forandre verden til det bedre. Honours-programmet er et godt sted å begynne for det, sier rektor Svein Stølen.

De mest populære studieprogrammene

Også den nye årsenheten i informatikk ble tatt svært godt imot og er blant UiOs ti mest populære studietilbud. Totalt var det 370 førstevalgssøkere til de femti studieplassene på årsenheten. Informatikk-utdanninger ved UiO er svært attraktive og har totalt 1472 kvalifiserte søkere. UiO er opptatt av å styrke koblingen mellom forskning og utdanning og har svært sterke forskningsmiljøer i informatikk, flere av dem helt i verdenstoppen.

–Vi ser at vi også her har truffet et behov hos våre søkere, og jeg er godt fornøyd med at UiO på denne måten bidrar til å utdanne flere innen IKT. Det er i tråd med signaler fra både regjering og arbeidsgivere, sier Stølen.

Profesjonsstudier innen helse, som medisin, odontologi og psykologi, er fortsatt blant de studieprogrammene med høyest poenggrense.

Rettsvitenskap ved UiO er landets mest populære studium, målt i antall førstevalgssøkere for høst og vår. 

–Nå gleder jeg meg til å ta imot de nye studentene på selveste Universitetsplassen mandag 12. august! Studentene kan se frem til å møte engasjerte forelesere, fremragende forskere og våre dedikerte studentfaddere som skal hjelpe dem med overgangen til studentlivet. Vi er glade og stolte over at så mange velger å studere ved Norges beste universitet, avslutter Stølen.

Nøkkeltall for UiO:

  • 18 011 førstevalgssøkere til studietilbud ved UiO
  • 10 877 har fått tilbud om plass
  • UiO er det lærestedet med flest søknadsalternativer med poenggrense over 60 poeng i ordinær kvote (13 studieprogrammer).

UiOs mest populære studieprogrammer (etter poenggrense)

 

Ordinær kvote

Kvote for førstegangsvitnemål

Medisin, høst

68,5

60,7

Medisin, vår

67,5

59,1

Honours-programmet, studieretning realfag

66,6

61,1

Psykologi, høst

66,6

57,1

Psykologi, vår

65,7

55,7

Odontologi

65,6

56,3

Informatikk, årsenhet

63,9

43,4

Jus, høst

62,2

54,8

Digital økonomi og ledelse

61,7

53,5

Jus, vår

60,8

53,2

Honours-programmet, studieretning humaniora

60,6

56,6

Psykologi årsenhet

60,5

53,7

Klinisk ernæring

60,0

50,6

Kontakt

Pressekontakt ved UiO

pressekontakt@uio.no

Tlf: 930 77 006

Publisert 23. juli 2019 11:00 - Sist endret 25. juli 2019 13:22