Nesten 90 prosjekter til UiO og 60 % av alle unge forskertalenter

Forskningsrådet mottok nesten 3000 søknader til fristen 10. april. 350 prosjekter slapp gjennom nåløyet og er sikret finansiering i 3-6 år. UiO har fått tilslag på nesten 90 prosjekter.  

60% av alle FRIPRO gikk til unge forskertalenter til UiO

– Det er all time high, og utrolig imponerende, sier rektor Svein Stølen. Til sammenligning fikk vi i fjor cirka 30% noe vi også var fornøyde med. 
 

Bildet kan inneholde: presentasjon, teknologi, business, lesing, begivenhet.
Rektor Svein Stølen er veldig fornøyd med årets tildelinger. Foto: UiO/Yngve Vogt

 

På TIK senteret på SV-fakultetet var det ekstra stor jubel. I tillegg til ett forskerprosjekt innen FRIPRO fikk de tilsammen tre unge forskertalentprosjekter. Alle er i tillegg i samme forskergrupppe. Hilde Reinertsen er en av dem. Hun skal se på Riksrevisjonens arbeidsmetoder og samfunnsrolle - og spesielt hvordan digitalisering endrer både måten de jobber på og den offentlige debatten om deres rolle. 

– Dette er utrolig gøy og  kjempestas! Ekstra morsomt fordi vi har samarbeidet så godt i søknadsfasen. Vi har lest gjennom hverandres søknader, og gitt tips og råd, så at alle fikk midler er jo ekstra gøy.
Vi gleder oss veldig til å starte, jubler Reinertsen. 

Også innen Livsvitenskap er det flere som har fått midler. Seks av unge forskertalenter til UiO går til Livsvitenskap. Rune Enger ved Institutt for medisinske basalfag er av dem. Hans prosjekt skal se på i hvor stor grad gliacellene bidrar til innlæring og lagring av nye minner.

– Dette er en fantastisk mulighet og den beste julegaven jeg kunne fått, sier Enger. 

UiO sterk posisjon også innen program og FRIPRO forskerprosjekt

Katrine Borgå ved institutt for biovitenskap fikk midler innen Hav-prgrammet til NFR. I hennes prosjektet skal de se på hvordan naturlige stressorer påvirker giftigheten av forurensning i hoppekreps i kystsonen i Norge. 

– Det er ekstra gledelig å få midler til dette prosjektet fordi det er et resultat av et satsningsmiljø ved IBV. Det er en god dag for oss på instituttet, sier Borgå. 

Også innen FRIPRO forskerprosjekt opprettholder UiO sin sterke posisjon nasjonalt med rundt en tredel av alle tildelte forskerprosjekter. 

– Tusen takk for innsatsen – til alle forskerne og deres støttespillere, avslutter rektor Svein Stølen. 

Her kan du finne en oversikt over alle som har fått midler ved UiO

 

Publisert 18. des. 2019 12:52 - Sist endret 18. des. 2019 14:15