På jobb for studentene

I dag, 10. oktober, er den internasjonale Ombuds-dagen. Visste du at studentene ved UiO har sitt eget ombud?

Bildet kan inneholde: grønn, business, hvitkrage-arbeider, tre.

Marianne Høva Rustberggard er studentombud ved UiO. Foto: Anders Lien/UiO 

Marianne Høva Rustberggard er studentombud. Det har hun vært siden 2013, da UiO fikk Norges første studentombud. Da hadde kampen for at studentene skulle få sitt eget ombud pågått siden 50-60-tallet.

Rustberggard mener studentombudet er viktig fordi studentene trenger noen som er uavhengige og har taushetsplikt når de har spørsmål om sine rettigheter og plikter, eller opplever at de har et problem og ikke vet hvor de skal henvende seg.  

–Jeg har fra første student opplevd jobben min som relevant. Den fyller en funksjon som ikke var der fra før, og som det var behov for. Det at jeg er uavhengig av UiO, samtidig som jeg har taushetsplikt, tror jeg gjør terskelen lavere for å komme til meg enn andre instanser ved UiO, sier studentombudet.

I høst ble det lovfestet at alle Norges studenter skal ha tilgang på et studentombud. Det mener prorektor Gro Bjørnerud Mo er positivt og viktig.

–Jeg er glad for at regjeringen ser at dette er et viktig tilbud til studentene. Ved UiO var vi først ute i Norge med å etablere et studentombud, og det mener jeg var et vesentlig og riktig steg for å sikre studentenes rettigheter, sier hun.

Studentombudet kan

  • Gi innsikt i rettigheter og plikter som student ved UiO.
  • Påse at studentenes rettigheter blir ivaretatt gjennom hele prosessen.
  • Løse en sak på lavest mulig nivå hvis det er mulig.
  • Delta som nøytral tredjepart i møter mellom student og universitet, eller mellom studenter.
  • Lese over utkast til søknad eller klage.
  • Innsikt i hva det innebærer å si fra om forhold som for eksempel trakassering, mobbing eller brudd på sikkerhetsrutiner og om veien videre. 
  • Ta imot anonyme varsler og bringe de videre.  

Helt il slutt: Hva er det viktigste studentene bør vite om deg?

–At det er uforpliktende og gratis å ta kontakt med oss, og at vi har en utvidet taushetsplikt. Vi er også uavhengige, og har juridisk kompetanse, avslutter studentombudet.

 

Kontakt Studentombudet her

Publisert 10. okt. 2019 09:58 - Sist endret 10. okt. 2019 09:59