Prisdryss over UiO-ansatte

Universitetsstyret har onsdag 19. juni utpekt vinnere av Forskningsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen for 2019. I tillegg er den nyopprettede UiOs pris for yngre forskere tildelt for første gang.

Bildet kan inneholde: ansikt, ansiktsuttrykk, hode, øyenbryn, panne.

Årets prisvinnere (f.v.): Sigrid Blömeke, Karin Kukkonen, Malcolm Langford, Steinar Holden, Ørjan Grøttem Martinsen.

Styret ved Universitetet i Oslo deler hvert år ut priser til ansatte for ekstraordinær innsats. Prisene for 2019 blir tildelt:

  • Forskningsprisen: professor Sigrid Blömeke, senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  • Pris for yngre forskere: professor Karin Kukkonen, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet
  • Utdanningsprisen: professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet
  • Formidlingsprisen: professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Innovasjonsprisen: professor Ørjan Grøttem Martinsen, Fysisk institutt, Det matematisk-vitenskapelige fakultet

– Vi er svært glade for den store innsatsen våre ansatte legger ned til det beste for samfunnet og for UiO. Disse prisene er vel fortjent, og jeg gleder meg til å gratulere vinnerne personlig, sier rektor Svein Stølen.

Første UiO-pris tildelt for yngre forsker

UiOs Pris for yngre forskere er nyopprettet, og tildeles professor Karin Kukkonen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Kukkonen er en aktiv forsker og miljøbygger og mottar prisen for banebrytende publikasjoner innen flere fagområder, og innsats i ikke mindre enn fem ulike forskningsprosjekter hvor hun leder to. 

– Det er en stor glede å kunne gi denne prisen til professor Karin Kukkonen. Hun er en meget spennende ung forsker, leverer forskning på svært høyt nivå og har bygget opp et internasjonalt respektert og unikt tverrfaglig miljø, sier prorektor og leder for nominasjonskomiteen, Gro Bjørnerud Mo.

Universitetsstyret vedtok å innføre en ny pris for yngre forskere for å motivere og gratulerer unge forskere som har utmerket seg på et tidlig tidspunkt i karrieren. For mer informasjon om alle prisvinnerne, se priskomitéens begrunnelse og innstilling

Flere nominerte kvinner gir jevn kjønnsbalanse

Andelen kvinnelige nominerte har økt fra 35 prosent i 2018 til 47 prosent i år. I 2018 vedtok Universitetsstyret statuttendring for prisene til at enhetene skal foreslå minst én kvinne og én mann til hver av prisene. Tidligere var det kun anbefalt at enhetene skulle foreslå minst én kvinne og én mann.

– Dette viser at det nyttet å justere retningslinjene for å oppnå jevnere kjønnsbalanse blant de nominerte. Nå får vi vist enda tydeligere styrken i UiOs fagmiljøer både blant kvinner og menn, sier Mo.

I 2019 var det til sammen 43 nominerte personer til prisene, av disse var 20 kvinner og 23 menn. Til sammenligning var det i 2018 26 nominerte personer, hvorav 9 var kvinner.

Universitetets priser

Felles for prisene er at de er en belønning for særskilt innsats, som dessuten skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for fagmiljøene ved Universitetet i Oslo. Prisene er hver på 250.000 kroner, og deles ut ved UiOs årsfest i september, samtidig med utdeling av H.M. Kongens gullmedalje.

Les mer om mottakerne av H.M. Kongens gullmedalje:

Ph.d. Hanne Næss Hjetland, UV

Publisert 20. juni 2019 08:37 - Sist endret 25. juli 2019 13:22