Priser til UiO fra Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen offentliggjorde i dag sine priser og tildelinger for 2019. Forskere og undervisere fra Universitetet i Oslo mottar priser for fremragende undervisning og støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin.

Olav Thon Stiftelsen deler ut for 2019 i alt 33 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, 3 nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, 2 nordiske forskningsprosjekter i medisin og 4 nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.

UiO får to priser for fremragende undervisning og støtte til to nordiske forskningsprosjekter.

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning

 • Professor Hege Christensen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
  Hege Christensen er en særdeles engasjert og dyktig utdanner som brenner for studentenes læring. Helt siden sin ansettelse som førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt i 1992 har hun hatt et særlig fokus på oppbygging av undervisning innen fagområdet farmakologi. Hennes innsats innen utdanning og undervisning i mer enn 25 år overstiger langt det som er vanlig av en i hennes stilling.
 • Professor Frode K. Hansen, Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo
  Frode Hansen har vært svært nytenkende rundt fysikkundervisningen. Han har etablert innovative metoder og viser et meget stort engasjement i daglig undervisning. Det er som underviser i emnet AS «Innføring i astrofysikk» på bachelornivå, Hansen har utmerket seg i særlig grad. Dette emnet har han undervist i siden 2007, og han har hvert år prøvd ut og gjort endringer på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger om hva som har virket.
 • Professor Ivar Rønnestad, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
  Ivar Rønnestad underviser fysiologi på ulike nivåer. Han er en særdeles dyktig og engasjert underviser som vektlegger kontinuerlig utvikling av sin undervisning i tråd med moderne og forskningsbasert pedagogikk. Rønnestad har gjennom mange år hatt et sterkt internasjonalt engasjement – både i sin forskningsaktivitet og i sin undervisning, og har lykkes spesielt godt i å koble forskning og utdanning gjennom ulike prosjekter og aktiviteter.

Prisene er hver på 500 000 kr

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til nordiske forskningsprosjekter innen medisin

Følgende to prosjekter støttes hver med 10 millioner kr:

 • Forebygging av alvorlig artrose ved å behandle fokale lesjoner med brusk utviklet ved hjelp av vevsteknikk og tidlig artrose med genterapi
  Prosjektleder: Professor Lars Engebretsen, Universitetet i Oslo. Stab: Forsker Jan E. Brinchmann, Universitetet i Oslo, professor Jon Karlsson og professor Kristian Samuelsson, Universitetet i Gøteborg

 • Økt beinregenerering ved in vivo målretting av skjelett-stamceller
  Prosjektleder: Professor Moustapha Kassem, Syddansk Universitet. Stab: Professor Rigmor Solberg og professor Harald T. Johansen, Universitetet i Oslo og dr. Abbas Jafari, Københavns Universitet

Vinner av Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris

 • Lene Vestergaard Hau, Institutt for fysikk, Harvard University, USA
  Lene Vestergaard Hau er Mallinckrodt-professor i fysikk og anvendt fysikk og i kollegiet ved Harvards biofysikkprogram. Hau ledet et team som lyktes i å bremse en lyspuls til 15 miles/time og fikk lyset til å stoppe helt. De gikk enda lenger da de stoppet og slukket en lyspuls i én del av rommet, og senere gjenopplivet den på et annet sted. I prosessen blir lyspulsen konvertert til en perfekt kopi av stoffet som kan lagres – legges på hylla – omformes, og deretter føres tilbake til lys. Disse resultatene utgjør et nytt paradigme for informasjonsbehandling.
  Prisen er på 5 millioner kroner

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til studentaktiv forskning

 Følgende fire prosjekter støttes:

 • Fra vugge til grad
  Professor Vigdis Vandvik, stipendiat Ragnhild Gya og masterstudent Endre Lygre, Universitetet i Bergen
  Dette prosjektet ønsker å utvikle, teste ut, og dokumentere effekten av tre læringsopplegg i biologi som aktivt utnytter mulighetene som ligger i de tre forståelsene av forskningsbasert utdanning. De tre læringsoppleggene utfyller hverandre i det at de treffer studenten på ulike nivå, stiller ulike krav til studentene, legger opp til ulike former for samarbeid mellom studenter og mellom studenter og veiledere/mentorer, og de gir dermed også ulikt læringsutbytte.
  Prosjektet støttes med NOK 1,5 millioner over 3 år

 • Studentaktiv osteoporoseforskning
  Professor Arnulf Langhammer og professor Siri Forsmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  Formålet med prosjektet er å involvere medisinstudenter i forskning allerede fra tidlige studieår, la dem knytte kontakt med etablerte forskningsmiljøer samt la dem delta i hele forskningsprosessen, fra utvikling av forskningsidé til publisering av resultater. Ved å eksponere studentene for forskning og samfunnsrelevante problemstillinger tidlig i studiet, er håpet å kunne bidra til å rekruttere dyktige studenter til forskerkarrierer og sikre framtidig forskning av høy kvalitet.
  Prosjektet støttes med NOK 1,5 millioner over 3 år

 • Utvikling av et høy-arktisk, tverrfaglig feltlaboratorium for forskning og undervisning
  Førsteamanuensis Pernille B. Eidesen, Universitetssenteret på Svalbard
  Prosjektet ønsker å utvikle et høy-arktisk, tverrfaglig feltlaboratorium for forskning og undervisning. Man ønsker å etablere målestasjoner for innhenting av en rekke parametere, biotiske og abiotiske, som er relevante for å forstå både enkelt-komponenter og sammenhenger i et økosystem. Et slikt feltlaboratorium vil skape en kostnadseffektiv forskningssynergi mellom ansatte, autentiske forskningserfaringer for studentene, samt danne grunnlag for å initiere nye prosjekter med nasjonale og internasjonale partnere.
  Prosjektet støttes med NOK 1,35 millioner over 3 år.

 • Prosjekt: IceFinse - feltkurs om Arktisk klima med fokus på student aktiv forskning
  Professor Kerim Nisancioglu og forsker Anne-Katrine Faber, Universitetet i Bergen
  Prosjektets hovedformål er å tilby et forskningsbasert feltkurs som vil gi studentene et innblikk i Arktisk klimaforskning. Dette forskningsbaserte feltkurset om glasiologi, iskjerner og klima vil bli utviklet over 3 år. Det er en ambisjon at erfaringene fra dette prosjektet skal bidra til at iEarth, det nasjonale kompetansesenter for utdanning i geovitenskap, skal bli førende internasjonalt i forskningsbaserte feltkurs på Arktisk klima
  Prosjektet støttes med NOK 1,5 millioner over 3 år.

Utdeling i mars

Velkommen til prisutdeling i Universitetets aula torsdag 7. mars klokken 18.00

Publisert 10. jan. 2019 10:15 - Sist endret 23. jan. 2019 12:16