UiO-ansattes sidegjøremål – nå publisert og offentlig tilgjengelig

1. februar 2019 ble registeret over ansattes sidegjøremål og eierinteresser publisert og gjort offentlig tilgjengelig på nettsidene til UiO.

I tråd med offentleglova og offentlighetsprinsippet i staten, har det alltid vært mulig å be om innsyn i ansattes sidegjøremål og eierinteresser.

Det nye nå er at opplysninger om ansattes sidegjøremål ligger åpent for allmennheten på UiOs nettsider. 

Portrett av rektor Svein Stølen.
Rektor Svein Stølen er opptatt av at samfunnet skal ha tillit til UiOs forskning.  Foto: UiO/Morten Kanne-Hansen

Viktig at samfunnet har tillit til forskningen 

– Det er viktig at samfunnet har tillit til forskning, til universitetene og til UiO mer spesifikt. Derfor ønsker vi åpenhet om UiO-forskeres sidegjøremål og eierinteresser. Da kan alle som er interesserte se oss i kortene og vurdere om det er bindinger som kan påvirke forskningsresultater som legges frem. Det handler om universitetets integritet, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.  

UiO har lenge planlagt et åpent register 

Et offentlig tilgjengelig register for hele UiO har vært et ønske lenge.

Det juridiske fakultet har hatt et åpent tilgjengelig register siden 2010. 

Om UiOs sidegjøremålregister 

  • Formålet er å bidra til å styrke tilliten til at det ikke foreligger lojalitets- eller interessekonflikter i forvaltningen. 
  • Det er åpent og offentlig tilgjengelig fra UiOs nettsider. 
  • Det viser den ansattes godkjente sidegjøremål og eierinteresser.

Men et offentlig tilgjengelig register for UiO ble satt på pause i påvente av en ny elektronisk løsning for registrering og behandling av sidegjøremål og eierinteresser. Det arbeidet har tatt lenger tid enn forventet å få ferdig.

Kvalitetssikring av data og revidert reglement

Den tekniske løsningen i HR-portalen ble ferdigstilt og lansert i mars 2018, og implementeringen av den nye elektroniske registreringsløsningen har pågått i samarbeid med fakultetene og museene siden mai 2018. 

Et viktig arbeid i implementeringen har vært gjennomgang og kvalitetssikring av allerede registrerte sidegjøremål/eierinteresser.  

UiO har også revidert sitt reglement om sidegjøremål og eierinteresser ved UiO og veiledning til reglementet. 

Det er også holdt flere kurs for ledere på UiO med hovedfokus på endringer i reglementet.  

– Vi er opptatt av at vi deler det samme synet på åpenhet om eventuelle bindinger på tvers av hele UiO. Dette gir tillit til forskningen vår. Derfor er dette en viktig sak for oss, understreker Stølen. 

portrtett av Irene Sandlie, personaldirektør ved UiO.
Irene Sandlie, personaldirektør ved UiO, er glad for at det nye sidegjøremåls-registeret er publisert og offentlig tilgjengelig fra UiOs nettsider. (Foto: UiO/Anders Lien)

Brukervennlig og oversiktlig register 

– Implementeringen var ferdig ved årsskiftet, og vi har nå fått et godt system for registrering og behandling av sidegjøremål og eierinteresser og et brukervennlig og oversiktlig elektronisk register, sier personaldirektør Irene Sandlie ved UiO.   

Sandlie understreker at UiO som arbeidsgiver er positivt innstilt til at ansatte har sidegjøremål og eierinteresser.

Hun er glad for at registeret nå er åpent og lett tilgjengelig for alle, i tråd med prinsippet om åpenhet i akademia.  

Vil du vite mer?

Publisert 4. feb. 2019 09:08 - Sist endret 16. mai 2019 14:42