Stenseth-saken om taxi avsluttet

Universitetet i Oslo og professor Nils Chr. Stenseth har kommet til enighet vedrørende saken om bruk av taxikort, og Stenseth vil betale tilbake et omforent beløp.

- Universitetet i Oslo erkjenner at det har vært svikt i våre rutiner for kontroll av taxiregninger. Oppmerksomheten denne saken har fått gjennom media har vært belastende for Stenseth. Vi beklager at dette har skjedd, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Saken er nå avsluttet og begge parter ser frem til å legge saken bak seg og fortsette samarbeidet til universitetets beste.

- Universitetet i Oslo forstår at behandlingen av saken kan ha blitt oppfattet som om det er mistillit til Stenseth. Universitetet vil derfor understreke at det har full tillit til Stenseths virke ved UiO, kommenterer  Benjaminsen og utdyper:

- Stenseth er en av Universitetet i Oslos fremste forskere som gjennom mange år har jobbet hardt for Universitetet i Oslo ved å hente inn store og prestisjetunge forskningsbevilgninger, gjennom vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og foredrag, samt ved å ha bidratt til oppbygging av et av universitets sterkeste forsknings- og utdanningsmiljøer. 

- Vi ser fram til å legge saken bak oss, fortsette samarbeidet til universitetets beste og å videreutvikle Universitetet i Oslo som et sterkt forskningsuniversitet, sier de i en felles uttalelse som også står i Aftenposten i dag.

Publisert 3. juni 2019 10:54 - Sist endret 3. juni 2019 10:54