Høydepunkter fra tilstandsrapporten for høyere utdanning

I dag ble tilstandsrapporten for høyere utdanning presentert. Rapporten viser en positiv utvikling på en rekke områder for UiO.

­Tilstandsrapporten for høyere utdanning er viktig fordi den forteller oss hva vi må jobbe videre med, og hva vi lykkes med, sier rektor Svein Stølen. Han deltok i panelsamtalen under lanseringen av rapporten, som er levert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.  

Høydepunkter for UiO

  • UiO har mottatt i alt 49 stipender fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) . Det er flest blant de norske institusjonene, og plasserer UiO på en sjetteplass i Norden. Det er også en økning på ni tildelinger fra fjorårets rapport.
  • Fullføringen av doktorgradsprogrammer viser fremgang (66 prosent har fullført seks år etter oppstart, mot 63,5 prosent i 2017). I 2018 ble det avlagt rekordhøyt antall doktorgrader i Norge, 1 564 doktorgrader. Ifølge Diku er det utenlandske statsborgere som står for mesteparten av veksten i avlagte doktorgrader den siste tiårsperioden.
  • Det er en tydelig vekst i andel UiO-studenter som har reist på utveksling i løpet av studiene sine, og 22 prosent velger nå et utenlandsopphold i løpet av studiene sine.
  • UiO har høyest andel artikler publisert i 2018 som er, eller vil bli åpent tilgjengelig gjennom en eller annen form for åpen tilgang (86 prosent).
  • I tillegg skiller UiO seg positivt ut med at nesten hver tredje publikasjon er på nivå 2, det vil si de mest prestisjetunge kanalene for vitenskapelige publikasjoner. Her er UiO i selskap med Norges Idrettshøyskole (NIH) og Norges Handelshøyskole (NHH).
  • UiO, NTNU og UiB henter alene inn 72 prosent av UH-sektorens tildelinger fra Forskningsrådet, med et gjennomsnitt på over 200 000 kroner per faglige årsverk.

Det grønne skiftet og bærekraft

Spesialtema for årets tilstandsrapport, var det grønne skiftet og bærekraft.

Rapporten peker på at arbeidet med bærekraft i UH-sektoren skjer langs to akser: Gjennom kunnskapsutvikling og forskning på området, og gjennom at institusjonene omstiller seg for å utvikle en grønnere profil. Rapporten trekker blant annet frem at Universitetet i Oslo er pådriver for et nasjonalt nettverk med miljørådgivere som skal dele kunnskap om institusjonenes miljøprosesser.

– Bærekraft gjennomsyrer allerede i dag mye av hva vi gjør ved UiO, men vi kan absolutt bli bedre. Derfor er jeg glad for at tilstandsrapporten reflekterer det, og at den peker på behovet for å tenke og arbeide tverrfaglig og på tvers av sektorer for å kunne bidra til verdens bærekraft, sier rektor Svein Stølen.

Om tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for Kunnskapsdepartementet i videre politikkutforming og strategisk arbeid ved institusjonene. For Universitetet i Oslo er tilstandsrapporten et nyttig verktøy for å se hvordan vi utvikler oss sammenlignet med resten av den norske UH-sektoren.

Les hele Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019 (pdf)

Publisert 8. mai 2019 11:16 - Sist endret 16. mai 2019 14:43